Rakenneanalyysimallin luominen betonielementtirakennuksen tietomallista ja ohjelmistolaajennuksen kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jalkanen, Jussi
dc.contributor.author Kaskinen, Juuso
dc.date.accessioned 2017-02-24T10:56:56Z
dc.date.available 2017-02-24T10:56:56Z
dc.date.issued 2017-02-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24734
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan, miten rakennuksen tietomallista saadaan luotua FEM-laskennassa käytettävä analyysimalli betonielementtirakennuksen jäykistyslaskentaa varten. Tietomallin käyttäminen FEM-mallin pohjana säästäisi sekä aikaa että lisäisi suunnittelun luotettavuutta. Työn tavoitteena onkin kehittää menetelmä, jonka avulla betonielementtirakennuksen tietomallista saadaan muodostettua jäykistyslaskennan analyysimalli luotettavasti ja tehokkaasti. Tarkemmin työ keskittyy analyysimallin geometrian luomiseen. Työssä käytettävä tietomalliohjelmisto on Tekla Structures ja FEM-ohjelmisto RFEM. Työn alussa analyysimallin rakentamista testataan käytettyjen ohjelmistojen omilla työkaluilla. Tekla Structuresissa analyysimallin muodostamiseen käytetään Analysis & Design työkalua. Työssä havaitaan, että käytetyissä ohjelmistoversioissa (21.0 ja 2016) työkalu on käytännössä lähes käyttökelvoton. Työkalun automatiikan avulla voidaan rakentaa melko toimiva analyysimalli, jota on kuitenkin tarpeen muokata vielä manuaalisesti. Manuaalinen muokkaus ei kuitenkaan onnistu, sillä ohjelma luo analyysimallin uudelleen toistuvasti, mikä alustaa siihen tehdyt muokkaukset. Muiltakin osin Analysis & Design -työkalu soveltuu huonosti betonielementtirakennusten analyysimallien muodostamiseen. Analyysimallia ei siis pystytä muokkaamaan toimivaksi Tekla Structuresin omilla työkaluilla. Työssä päädytään kehittämään Tekla Structuresiin ohjelmistolaajennus, jolla betonielementtirakenteista saadaan luotua toimiva analyysimalli. Laajennus toimii siten, että käyttäjä määrittää, mistä osista analyysimalli rakennetaan. Laajennus luo kopion käyttäjän osoittamista osista ja muokkaa kopioita niin, että niistä saadaan muodostettua suoraan toimiva analyysimalligeometria, joka voidaan viedä edelleen FEM-laskentaohjelmistoon. Laajennus toimii luotettavasti lähinnä tavanomaisten betonielementtirakennusten tietomalleilla. Laajennusta voidaan myös jossain määrin hyödyntää muussakin laskennassa kuin jäykistyslaskennassa. fi
dc.description.abstract This master’s thesis investigates how a Building Information Model (BIM model) could be used for creating an analysis model, or more specifically a Finite Element Analysis (FEA) model, for stability analysis of a precast concrete building. Using a BIM model as a basis for the analysis model would save time and increase the reliability of planning. Therefore, the goal of this thesis is to develop a method for creating an analysis model from a BIM model of a precast concrete building with efficiency and reliability. The thesis concentrates on creating the geometry for the analysis model. The BIM software used in the theses is Tekla Structures and the FEA software is RFEM. To create the analysis model, the study first tests the tools included in the software. In Tekla Structures (versions 21.0 and 2016), the Analysis & Design tool is used to create the analysis model. The findings show that this tool is practically unusable for creating analysis models. In Analysis & Design, the automatic connection creation can be used to create a rather well working analysis model, but the analysis model almost always has to be finished manually. However, finishing the analysis model manually is not possible since the tool regenerates the model continuously and in the process disregards some of the changes made to the analysis model by the user. In other respects, the Analysis & Design tool is also poorly suited for making analysis models from precast concrete structures that usually consist of plate like structures. Therefore, it is not possible to create a functioning analysis model with the tools included in Tekla Structures. To achieve the goal of this thesis, a software extension to Tekla Structures is developed for creating analysis models from precast concrete structures. The extension functions so that the user indicates the parts from which the analysis model is to be created. The extension then copies the indicated parts and modifies the copies so that a functional analysis geometry can be formed from the parts. The geometry can then be transferred to a FEA software. The extension is designed to work reliably only with BIM models of ordinary precast concrete structures. Even though the extension is designed mainly for creating analysis models for stability analysis, it can also be utilized for creating other types of analysis models. en
dc.format.extent 72 + 5
dc.language.iso fi en
dc.title Rakenneanalyysimallin luominen betonielementtirakennuksen tietomallista ja ohjelmistolaajennuksen kehittäminen fi
dc.title Creating a structural analysis model from a building information model of a precast concrete building and developing a software extension en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tietomalli fi
dc.subject.keyword BIM fi
dc.subject.keyword elementtimenetelmä fi
dc.subject.keyword FEM fi
dc.subject.keyword analyysimalli fi
dc.subject.keyword ohjelmistolaajennus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201702242617
dc.programme.major Rakennetekniikka fi
dc.programme.mcode R3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niiranen, Jarkko
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 7998
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account