Cost-Effective Safety Stock Model for Perishable Goods

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kauremaa, Jouni
dc.contributor.author Kahila, Janne
dc.date.accessioned 2017-02-24T10:56:28Z
dc.date.available 2017-02-24T10:56:28Z
dc.date.issued 2017-02-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24729
dc.description.abstract Grocery retailing is a high-volume, low-margin business, where operational efficiency is essential to remain profitable. At the same time, consumers are demanding high on-shelf availability and are prone to taking their business elsewhere when facing out-of-stocks too often, which poses retailers with conflicting targets. The key to success is finding a replenishment policy that balances the trade-off between superior operational efficiency and high customer service level. Classic safety stock models omit consideration of stock shelf-life and are thus insufficient for managing perishable inventory. This thesis focuses on defining an efficient and robust method to set the safety stocks for perishables cost-effectively. The developed model is defined in a three-step process, which consists of building an order simulator to mimic real-life ordering process, applying a regression model to the simulator data to estimate system performance, and defining and minimizing a cost function representing the total costs of ordering. Finally, the defined model is tested and validated. The cost-minimization safety stock model performs well in real-life tests with actual sales data. When compared to existing heuristics-based safety stock calculation logic, cost savings are on average 17 % in three different test cases. Furthermore, the system performance can be responsively controlled with a single user-defined weight parameter and the optimized safety stocks are robust with no significant outliers. This thesis contributes to existing perishable inventory management literature in three ways. First, it validates the unique perishable system performance estimation method by van Donselaar and Broekmeulen (2012). Second, it develops a complete method of optimizing safety stocks for perishables cost-effectively, for which no practically viable solutions exist in literature. Classical inventory control models fail to consider spoilage, and literature focusing on perishable inventory control is typically too complex and idealistic to be used in practical situations. This thesis bridges the gap between practical requirements and complex theoretical models. Third, this thesis provides information about the practical validity of the model and quantifies the improvement potential. en
dc.description.abstract Ruoan päivittäistavarakauppa on suuren volyymin ja pienen katteen liiketoimintaa, jossa toiminnan tehokkuus on keskeistä kannattavuuden säilyttämiseksi. Toisaalta asiakkaat vaativat korkeaa hyllysaatavuutta ja ovat herkkiä vaihtamaan asiointinsa kilpailijalle, jos he kohtaavat hyllypuutteita liian usein, mikä asettaa vähittäiskauppiaille ristiriitaisia täydentämisen tavoitteita. Avain menestykseen on määritellä tehokas täydennys-logiikka, joka tasapainottaa operatiivisen tehokkuuden ja korkean asiakastyytyvyyden aiheuttamat hyödyt. Perinteiset varmuusvarasto-mallit eivät huomioi varaston ikää ja ovat siten riittämättömiä pilaantuvien tuotteiden varaston hallintaan. Tässä diplomityössä määritellään tehokas ja luotettava tapa asettaa varmuusvarastot pilaantuville tuotteille kustannustehokkaasti. Kehitetty malli määritellään kolme-vaiheisessa prosessissa. Ensin rakennetaan tilaus-simulaattori, joka imitoi todellista täydennysprosessia. Simulaattorista saatuun dataan sovitetaan regressiomalli, jonka avulla arvioidaan systeemin suorituskykyä eri tilanteissa. Tämän jälkeen määritellään tilaamisen kokonaiskustannusten funktio, joka minimoidaan optimaalisen varmuusvarasto-tason löytämiseksi. Lopuksi määritelty malli testataan ja validoidaan. Kustannusten minimointi-malli suoriutuu hyvin oikealla myyntidatalla suoritetuissa reaalimaailman testeissä. Verrattuna nykyiseen heuristiikkoihin pohjautuvaan varmuusvarastomalliin, kustannussäästöt ovat keskimäärin 17 % kolmessa testitapauksessa. Kustannussäästöjen lisäksi systeemin suorituskykyä voidaan ohjata yhdellä tasapainotus-parametrilla ja optimoidut varmuusvarastot ovat luotettavia. Tämä diplomityö täydentää pilaantuvan varastonhallinnan kirjallisuutta kolmella tapaa. Ensinnäkin, se validoi van Donselaarin ja Broekmeulenin (2012) kehittämän ainutlaatuisen pilaantuvien tuotteiden täydennyksen suorituskyvyn ennustamisen metodin. Toiseksi, se määrittelee kustannustehokkaan varmuusvarastojen optimoinnin prosessin, johon kirjallisuudesta ei löydy käytäntöön sovellettavaa ratkaisua. Klassinen varastonhallinnan kirjallisuus ei huomioi pilaantumista ja pilaantuvien varastohallintaan keskittyvä kirjallisuus on tyypillisesti liian monimutkaista ja idealista, eikä siten sovellu käytännön tarpeisiin. Kolmanneksi, tämä diplomityö määrittelee mallilla saavutettavan parannus-potentiaalin. fi
dc.format.extent 87
dc.language.iso en en
dc.title Cost-Effective Safety Stock Model for Perishable Goods en
dc.title Kustannustehokas varmuusvarasto-malli pilaantuville tuotteille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword supply chain management en
dc.subject.keyword perishable inventory management en
dc.subject.keyword waste en
dc.subject.keyword availability en
dc.subject.keyword grocery retail en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201702242612
dc.programme.major Operations and Service Management fi
dc.programme.mcode SCI3049 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tanskanen, Kari
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
dc.ethesisid Aalto 7874
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account