Learning Centre

Akustisten olosuhteiden kustannusvaikutukset

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kylliäinen, Mikko
dc.contributor.advisor Huhtala, Timo
dc.contributor.author Kemppainen, Joni
dc.date.accessioned 2017-02-24T10:54:04Z
dc.date.available 2017-02-24T10:54:04Z
dc.date.issued 2017-01-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24705
dc.description.abstract Rakennusten ääniolosuhteita eli ääneneristystä, huoneakustiikkaa ja meluntorjuntaa koskevat määräykset on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1, jonka uudistustyön on määrä valmistua vuoden 2017 aikana. Valmisteilla ole-van uudistuksen yhteydessä harkittavaksi on tullut kysymys siitä, tulisiko teknisinä mittalukuina annettuja määräyksiä laajentaa koskemaan asuinrakennusten lisäksi myös muita rakennus- ja tilatyyppejä. Uudistustyön taustatutkimukset ovat osoittaneet, että ääneneristävyyden mittalukujen määrittelyjä tulisi muuttaa nykyisiä tarkoituksenmukaisemmiksi. Harkittavat muutokset voisivat merkitä rakennuskustannusten nousua. Tarjolla ei kuitenkaan ole ollut tietoa siitä, miten rakennuksen tai tilan puutteellisten ääniolosuhteiden terveysongelmina tai menetettynä työaikana aiheuttamat kustannukset vertautuvat hyvien ääniolosuhteiden rakennuskustannuksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida tarkoituksenmukaisten ääniolosuhteiden tuottamia kustannussäästöjä käyttäjälle rakennuksen käytön aikana ja verrata niitä rakennuskustannuksiin. Käytön aikaisissa kustannustarkasteluissa otettiin huomioon työajan menetykseen ja terveysongelmiin liittyvät kustannukset. Toisena tavoitteena oli selvittää, syntyykö ehdotetuista mittalukujen muutoksista rakenteisiin vaikutuksia, jotka tuottaisivat merkittäviä rakennuskustannusnousuja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että merkittäviä muutoksia rakenteisiin ei ole odotettavissa ääneneristävyyden mittalukujen muutoksen johdosta. Puutteellisista ääniolosuhteista aiheutuvat työajan menetykset tai terveysongelmien hoito-kustannukset osoittautuivat merkittävästi suuremmiksi kuin hyvistä ääniolosuhteista seuraavat rakennuskustannukset. Esimerkiksi akustisesti tarkoituksenmukaisessa avotoimistossa työtehon alenemisesta aiheutuvat kustannukset ovat moninkertaisesti pienemmät verrattuna toimistoon, mikä täyttää ainoastaan vähimmäistason vaatimukset. Investointi työskentelyn kannalta parempiin ääniolosuhteisiin maksaa itsensä takaisin ensimmäisen vuoden aikana. Tarkasteltavassa avotoimistossa investointi voi tuottaa 1,2 miljoonan euron säästöt viiden vuoden aikana. fi
dc.description.abstract Regulation concerning acoustics in building are given in part C1 of Finnish National Building Code. Revision of this part concerning acoustics in buildings, i.e. sound insulation, room acoustics and noise control of HVAC systems will be finished during the year 2017. During the revision process, it has been considered whether the scope of the regulation should be broadened so that the acoustical requirements given as different acoustical indicators would concern other building room types in addition to apartment buildings. On the other hand, the research dealing with the revision has shown that the indicators defining sound insulation requirements should be more relevant than the present indicators. Broadening the scope of the regulation might be a cause for rising building costs. However, there has not been information dealing with the costs associated with negative health effects of inappropriate acoustics of spaces or buildings. In office rooms and open-plan offices, cost effects are also related to lost working efficiency caused by unfunctional acoustics. The object of this research was to study what kind of savings for users of different spaces are related to functional and appropriate acoustics. In cost studies, building costs as well as costs associated with lost working efficiency and health effects were taken into account. Another object was to study, whether the change in indicators defining sound insulation causes significant rise on building costs. The results of the study show that significant changes in structures would not be needed if the indicators for sound insulation were changed. Lost working efficiency and healing and treatment costs were shown to be clearly larger than building costs of spaces with functional and appropriate acoustics. In the case of an open office with functional acoustic conditions the costs due to loss of working efficiency are many times smaller than in an open office where acoustics fulfill only the minimum requirements. Investment to better acoustics will pay for their initial cost within the first year. After five years the investment may generate 1,2 million € savings in the studied case. en
dc.format.extent 108 + 6
dc.language.iso fi en
dc.title Akustisten olosuhteiden kustannusvaikutukset fi
dc.title The cost effects of acoustic conditions en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword ääneneristys fi
dc.subject.keyword ilmaääneneristys fi
dc.subject.keyword askelääneneristys fi
dc.subject.keyword melu fi
dc.subject.keyword rakennuskustannukset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201702242588
dc.programme.major Acoustics and Audio Technology fi
dc.programme.mcode ELEC3030 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 7856
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics