Kullan liukenemisnopeus tiosulfaattiliuoksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Elomaa, Heini
dc.contributor.author Heinänen, Emmi
dc.date.accessioned 2017-02-24T10:51:10Z
dc.date.available 2017-02-24T10:51:10Z
dc.date.issued 2017-01-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24676
dc.description.abstract Nykyisin yleisin teollisuudessa käytettävä kullan hydrometallurginen erotusmenetelmä on syanidiliuotus, jossa syanidia käytetään kompleksoivana ligandina. Syanidin haitallisuuden ja ehtyvien luonnonvarojen sekä kierrätysmateriaalien lisääntyneen käytön vuoksi vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Vaihtoehtoisia menetelmiä ovat esimerkiksi tiosulfaatti-, tiourea-, kuningasvesi-, halidi- ja glysiinipohjaiset liuotusmenetelmät. Vaihtoehtomenetelmien ongelmana pidetään esimerkiksi liuotuksen monimutkaisuutta, suurta liuottimen kulutusta ja liuotuksen hitautta syanidiliuotukseen verrattuna. Vaihtoehtoisia liuotusmenetelmiä on kehitettävä, jotta ne voisivat korvata syanidin käytön teollisuudessa. Tämän diplomityön tavoitteena oli tarkastella kullan liukenemisnopeutta vaihtoehtomenetelmistä tiosulfaatti-, tiourea-, kuningasvesi-, halidi- ja glysiiniliuottimiin. Kokeellisessa osassa tutkittiin kullan liukenemista tiosulfaattimenetelmällä. Liukenemiskinetiikkaa tutkittiin mittaamalla lineaarista polarisaatiovastusta pyörivällä elektrodilla (RDE) ja panosliuotuskokeilla. Panosliuotuskokeissa 4 tunnin liuotuksessa kullan saanto jäi alle 1 % kaikissa tutkituissa olosuhteissa. RDE-mittausten perusteella paras kullan liukenemisnopeus oli 69,3 μmol/m2·s, kun liuotin sisälsi tiosulfaattia 0,1 mol/l, kuparia 0,015 mol/l ja lämpötila oli 30 °C sekä kultaelektrodin pyörimisnopeus 2500 rpm. Aktivaatioenergin arvoksi laskettiin 14,9-25,1 kJ/mol eri kokeissa, mikä viittaa siihen että kullan liukenemista tiosulfaattiliuotuksessa rajoittaa aineensiirto kullan pinnalle. fi
dc.description.abstract Nowadays, the most used hydrometallurgical method in the industry for leaching gold is cyanidation, which uses cyanide as complexing ligand for gold. Due to the harmfulness of cyanide with decreasing resources of gold and increased utilization of recycled materials, improvement of new leaching methods can be considered essential. Thiosulfate, thiourea, aqua regia, halides and glycine are examples of alternative solvents for gold leaching. Compared to cyanide leaching, alternative methods are more complicated, more complex and slower. In addition, consumption of solvent in alternative leaching methods can be higher. Alternative methods have to be improved before applying them in industrial processes and replacing cyanidation. The aim of this Master’s Thesis was to investigate the dissolution rates in different solvents including thiosulfate, thiourea, aqua regia, halides and glycine by literature review. In the experimental part gold dissolution in thiosulfate solutions was investigated. The dissolution kinetics of gold was investigated by batch leaching and measuring linear polarization resistance with Rotating Disc Electrode (RDE). In batch leaching tests gold recoveries after 4 hours were less than 1% in all of the studied conditions. Based on RDE measurement the best dissolution rate 69.3 μmol/m2·s was achieved in conditions where the thiosulfate concentration was 0.1 mol/l and cupric ion concentration was 0.015 mol/l. Calculated activation energies were 14.9-25.1 kJ/mol which indicates that the reaction is controlled by mass transfer to the surface of the gold. en
dc.format.extent 102
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kullan liukenemisnopeus tiosulfaattiliuoksissa fi
dc.title The rate of dissolution of gold in thiosulfate leaching en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword hydrometallurgia fi
dc.subject.keyword kulta fi
dc.subject.keyword tiosulfaatti fi
dc.subject.keyword RDE fi
dc.subject.keyword panosliuotus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201702242559
dc.programme.major Korroosio- ja hydrometallurgia fi
dc.programme.mcode MT-85 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lundström, Mari
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account