Carbon nanotubes and graphene as nanomechanical and superconducting sensors

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Häkkinen, Pasi
dc.date.accessioned 2017-02-22T10:00:35Z
dc.date.available 2017-02-22T10:00:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7290-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7291-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24664
dc.description.abstract This thesis deals with proof of concept experiments made at cryogenic temperatures on carbon nanotubes, graphene, and nanomechanical resonators. The work also addresses self assembly of molecules on graphene. The main emphasis of the thesis is on charge detection with carbon nanotube devices. Single electron transistors and quantum dots are the most sensitive charge detectors available at present. Their operation is based on Coulomb blockade, which causes the conductance of the device to be sensitive on subelectron changes in external charge. We studied how coupling between single electron tunneling and mechanical oscillation in a suspended single-walled nanotube quantum dot affects the charge sensitivity and found that mechanically induced conductance changes of the nanotube can improve its sensitivity as an electrometer. The result is comparable to the state of the art radio frequency single electron transistors, but at audio frequencies, where high sensitivities are harder to reach. In second carbon nanotube experiment, we coupled a multiwalled nanotube with superconducting electrodes and proximity induced superconductivity directly to a microwave transmission line. The device was found to work as a sensitive wideband electrometer. The study on mechanical resonators concentrates on nonlinear properties of single-walled carbon nanotube resonators and on readout of doubly clamped aluminium beam resonators. We found that because of the strong coupling between mechanical motion and single electron tunneling in carbon nanotubes, third order conservative Duffing non-linearity can be compensated out, causing the conservative fifth order term to dominate high amplitude mechanical motion. In the study of metallic beam resonators coupled to LC-circuits, we found that the sensitivity of the readout can be improved via focused ion beam processing that facilitates devices with gate capacitances that are larger than in previous devices used for similar purpose. The final part of the thesis deals with two experiments in graphene. A graphene flake coupled to superconducting electrodes was operated as a cryogenic thermometer. The proximity induced supercurrent of the sample could also be used for probing inelastic electron-electron interaction in graphene. The interaction strength was found to be two orders of magnitude larger than expected for comparable two-dimensional metallic systems. In the second experiment, we studied self organization of cobalt phthalocyanine (CoPc) molecules on graphene. Results suggest that CoPc/graphene/hexagonal boron nitride systems are suitable for creating graphene with controlled doping and superimposed molecule-scale periodic potential. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu matalissa lämpötiloissa hiilinanoputkilla, grefeenilla ja nano-mekaanisilla resonaattoreilla tehdyistä kokeista. Tarkastelemme myös molekyylien itsejärjestäytymistä grafeenin pinnalla. Väitöskirjan pääpaino on hiilinanoputkilla tehdyissä varauksen havainnointimittauksissa. Yksielektronitransistorit ja kvanttipisteet ovat herkimpiä tunnettuja varausmittareita. Niiden toiminta perustuu Coulombin saartoon, jonka seurauksena laitteen johtavuus on herkkä sen ympäristössä tapahtuville elektronin murto-osaa vastaaville muutoksille. Tutkimme kuinka ripustetuille yksiseinämäisille nanoputkille tyypillinen voimakas kytkeytyminen elektronien tunneloitumisen ja mekaanisen liikkeen välillä vaikuttaa niiden varausherkkyytteen. Tarkastelumme osoittaa, että mekaanisesta värähtelystä aiheutuvat muutokset ripustetun nanoputkikvanttipisteen johtavuudessa voivat parantaa varausherkkyyttä. Tulos vastaa parhaiden metallisten radiotaajuusyksielektronitransistorien herkkyyttä. Toisessa nanoputkikokeessa tutkimme kuinka suprajohtavilla kontakteilla varustettu moniseinämäinen hiilinanoputki toimii varausmittarina, kun se kytketään suoraanaaltojohtimeen. Näytämme, että suprajohtavan läheisilmiön vaikutuksesta, nanoputki toimii herkkänä laajakaistaisena varausmittarina. Kokeet mekaanisilla resonaattoreilla keskittyvät yksiseinämäisten nanoputkien epälineaarisiin ominaisuuksiin ja päistäripustettujen alumiininanolankojen värähtelyn mittaamiseen. Havaitsimme, että tunneloitumisen ja mekaanisen liikkeen välinen kytkentä mahdollistaa nanoputkien kuutiollisen konservatiivisen epälineaarisuuskäytöksen minimoin-nin, jonka seurauksena suuren amplitudin liike rajoittuu viidennen asteen konservatiivisen epälineaarisuuden vaikutuksesta. Kokeessa, jossa tarkastelimme alumiininanolankojen kytkeytimistä liikettä mittaavaan LC-piiriin, havaitsimme lukuherkkyyden paranevan, kun näytteet valmistetaan kohdistetun ionisuihkun avulla. Väitöskirjassa esitetään myös kaksi grafeenilla tehtyä koetta. Toisessa osoitimme, että suprajohtavan läheisilmiön ansiosta grafeenia voidaan käyttää lämpömittarina kryogeenisissa olosuhteissa. Tutkimme samalla laitteella epäelastista elektroni-elektroni vuorovaikutusta grafeenissa suprajohtavuutta käyttäen. Vuorovaikutuksen havaittiin olevan kaksi kertaluokkaa voimakkaampi, kuin vastaavalle kaksiulotteiselle systeemille oli odotettu.Lopuksi, tutkimme koboltti ftalosyaninimolekyylien itsejärjestäytymistä grafeenin pinnalla. Tulokset osoittavat, että boorinitridin pinnalla olevalle grafeenille järjestäytyneet molekyylit mahdollistavat grafeenin altistamisen kontrolloidulle periodiselle potentiaalille tai seostamisen epäpuhtauksilla. fi
dc.format.extent 78 + app 63
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 24/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Pasi Häkkinen, Andreas Isacsson, Alexander Savin, Jaakko Sulkko, Pertti Hakonen. Charge sensitivity enhancement via mechanical oscillation in suspended carbon nanotube devices. Nano Letters, 15, 1667–1672, January 2015. DOI: 10.1021/nl504282s
dc.relation.haspart [Publication 2]: Pasi Häkkinen, Aurélien Fay, Dmitry Golubev, Pasi Lähteenmäki, Pertti Hakonen. Wideband superconducting nanotubeelectrometer. Applied physics letters, 107, 012601, June 2015. DOI: 10.1063/1.4926400
dc.relation.haspart [Publication 3]: Jaakko Sulkko, Mika Sillanpää, Pasi Häkkinen, Lorenz Lechner, Meri Helle, Andrew Fefferman, Jeevak Parpia and Pertti Hakonen. Strong gate coupling of high-Q nanomechanical resonators. Nano Letters, 10, 4884 - 4889, November 2010. DOI: 10.1021/nl102771p
dc.relation.haspart [Publication 4]: Juha Voutilainen, Aurelien Fay, Pasi Häkkinen, Janne Viljas, Tero Heikkilä Pertti Hakonen. Energy relaxation in graphene and its measurement with supercurrent. Physical Review B, 84, 045419, July 2011. DOI: 10.1103/PhysRevB.84.045419
dc.relation.haspart [Publication 5]: Päivi Järvinen, Sampsa Hämäläinen, Kaustuv Banerjee, Pasi Häkkinen, Mari Ijäs, Ari Harju and Peter Liljeroth. Molecular self-assembly on graphene on SiO2 and h-BN substrates. Nano Letters, 13, 3199 - 3204, June 2013. DOI: 10.1021/nl401265f
dc.subject.other Physics en
dc.title Carbon nanotubes and graphene as nanomechanical and superconducting sensors en
dc.title Hiilinanoputkista ja grafeenista valmistetut nanomekaaniset ja suprajohtavat sensorit fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Applied Physics en
dc.subject.keyword carbon nanotube en
dc.subject.keyword graphene en
dc.subject.keyword electrometer en
dc.subject.keyword NEMS en
dc.subject.keyword thermometer en
dc.subject.keyword self assembly en
dc.subject.keyword hiilinanoputki fi
dc.subject.keyword grafeeni fi
dc.subject.keyword elektrometri fi
dc.subject.keyword termometri fi
dc.subject.keyword itsejärjestäytyminen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7290-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hakonen, Pertti, Prof., Department of Applied Physics, Aalto University, Finland
dc.opn Kubatkin, Sergey, Prof., Chalmers University of Technology, Sweden
dc.contributor.lab Nano en
dc.rev Hüttel, Andreas K., Dr., University of Regensburg, Germany
dc.rev Plaçais, Bernard, Dr., École normale supérieure, France
dc.date.defence 2017-03-31


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account