Ostaako vai eikö ostaa? Tilanhallinnan ja tuotesijoittelun vaikutukset kuluttajan arvonmääritykseen, hinta-arvioon ja ostopäätökseen päivittäistavarakaupan hedelmä- ja vihannesosastolla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Granqvist, Nina
dc.contributor.author Alppinen, Anna
dc.date.accessioned 2017-02-14T08:44:29Z
dc.date.available 2017-02-14T08:44:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24515
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kuluttaja määrittää päivittäistavarakaupan hedelmä- ja vihannesosastolla arvoa, muodostaa hinta-arvion ja ostopäätöksen sekä miten tilanhallinnalla ja tuotesijoittelulla voidaan vaikuttaa näihin. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena kuluttajatutkimuksena ja siinä haastateltiin kymmentä suomalaista kuluttajaa. Haastatteluja analysoitaessa käytettiin hyväksi sisällönanalyysia. Tutkimuksessa pyrittiin hyödyntämään jo olemassa olevaa tutkimustietoa mahdollisimman monipuolisesti. Arvonmääritystä käsittelevä teoria pohjautuu vahvasti Espelandin ja Stevensin (1998) tutkimustuloksiin, ja hinta-arviota sekä sen muodostumista käsittelevä osuus perustuu Assaelin (1995) ja Kotlerin (2000) tutkimuksiin. Kuluttajan ostopäätöksen muodostumista on tutkittu todella laajalti, mutta myös tässä osuudessa Assaelin (1995) tutkimustuloksia on hyödynnetty muun teoriatiedon lisäksi. Tilanhallintaa ja tuotesijoittelua käsittelevät osuudet pohjautuvat erityisesti Drèzen ja muiden (1994) tutkimustuloksiin. Tutkimustulokset osoittavat, että kuluttajan arvonmääritys ja hinta-arvio ovat keskeinen osa ostopäätökseen johtavaa päätösprosessia. Lisäksi todettiin, että tilanhallinnalla ja tuotesijoittelulla voidaan vaikuttaa arvonmääritykseen ja hinta-arvioon sekä näiden kautta välillisesti ostopäätökseen, joskin tilanhallinnalla ja tuotesijoittelulla voidaan vaikuttaa myös suoraan kuluttajan ostopäätöksen muodostumiseen. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to find out how a customer perceives value and price and makes their purchase decision in the fruit and vegetables section of a grocery store. In addition the study focuses on what kinds of effects space management and product placement might have on customer's value and price perception and purchase decision. The study was conducted as a qualitative customer survey with ten interviews. Content analysis was utilized in analyzing the interviews. Previous academic studies were utilized as the base of the study. The theory of value perception is based on the studies of Espeland and Stevens (1998), whereas in the part of price perception the studies of Assael (1995) and Kotler (2000) were very useful. The theory of purchase decision is widely studied and especially Assael's (1995) research was utilized. The part of space management and product placemennt is strongly based on the previous studies of Drèze et al. (1994). The conclusions of the study show that value and price perception are an important part of the process of buying. In addition the study shows that space management and product placement can have an impact in all three: value perception, price perception and purchase decision. en
dc.format.extent 68
dc.language.iso fi fi
dc.title Ostaako vai eikö ostaa? Tilanhallinnan ja tuotesijoittelun vaikutukset kuluttajan arvonmääritykseen, hinta-arvioon ja ostopäätökseen päivittäistavarakaupan hedelmä- ja vihannesosastolla fi
dc.title The effects of space management and product placement on value and price perception, as well as the purchase decision in a grocery store en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword kauppa fi
dc.subject.keyword arvonmääritys fi
dc.subject.keyword hinta-arvio fi
dc.subject.keyword ostopäätös fi
dc.subject.keyword tilanhallinta fi
dc.subject.keyword tuotesijoittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201702142319
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Management and International Business (MIB) en
dc.subject.helecon johtaminen fi
dc.subject.helecon kauppa fi
dc.subject.helecon vähittäiskauppa fi
dc.subject.helecon päivittäistavarat fi
dc.subject.helecon hedelmät fi
dc.subject.helecon kasvikset fi
dc.subject.helecon kuluttajat fi
dc.subject.helecon päätöksenteko fi
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen fi
dc.subject.helecon myymälät fi
dc.subject.helecon markkinointi fi
dc.ethesisid 14874
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account