Immateriaalioikeudet suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätöksissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Piha, Elina
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:15Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:15Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/244
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen teoreettisen osan tavoitteena oli kuvata immateriaalioikeuksien tärkeimpiä ominaisuuksia ja tutkia, kuinka niitä käsitellään tilinpäätöksessä. Tutkielmassa tarkastellaan tilinpäätöskäytäntöä sekä suomalaisen tilinpäätöskäytännön että kansainvälisten IFRS-standardien kannalta. Empiirisessä osassa tavoitteena oli selvittää suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden immateriaalioikeuksien määrää taseissa ja yritysten niihin käyttämiä arvostusratkaisuja. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin immateriaalioikeuksiin liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Empiirisessä osassa aineistona oli Helsingin Pörssin päälistalla 29.12.2008 listattuna olleiden yritysten tilinpäätöstiedot vuosilta 2007 ja 2006. Lopullinen otos käsitti 126 yritystä. Tiedot kerättiin yritysten kotisivuilta saaduista vuoden 2007 vuosikertomuksista, joissa oli mukana vertailutiedot vuodelta 2006. Aineiston käsittely Tilinpäätöksistä kerättiin tiedot yritysten aineettomien oikeuksien määristä. Koska osa yrityksistä ei raportoinut erikseen immateriaalioikeuksistaan, tutkittiin myös tase-erän ”muut aineettomat hyödykkeet” kokoa. Aineistosta kerättiin myös tiedot yritysten immateriaalioikeuksiin käyttämistä arvostusratkaisuista. Tietoja vertailtiin toimiala- ja kokoluokittain. Tulokset Tutkimuksessa havaittiin, että aineettomien oikeuksien osuus taseesta on suomalaisilla pörssiyrityksillä keskimäärin melko pieni. Eniten immateriaalioikeuksia oli suurilla yrityksillä, sekä määrällisesti, että suhteellisesti. Toimialoista kärjessä olivat tietoliikennepalvelut sekä kulutustavarat ja –palvelut. Myös tase-erän ”muut aineettomat hyödykkeet” osuus taseesta havaittiin melko pieneksi. Immateriaalioikeuksien arvostamiseen kaikki yritykset käyttivät hankintamenomallia ja tasapoistoja. Poistoajoissa esiintyi suurta vaihtelua. Rajattoman vaikutusajan aineettomia oikeuksia oli noin kolmanneksella yrityksistä. fi
dc.format.extent 72
dc.language.iso fi en
dc.title Immateriaalioikeudet suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätöksissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword immateriaalioikeus
dc.subject.keyword aineeton oikeus
dc.subject.keyword arvonmääritys
dc.subject.keyword IAS 38
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181156
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilinpäätös
dc.subject.helecon balances of books
dc.subject.helecon immateriaalioikeus
dc.subject.helecon incorporeal right
dc.subject.helecon aineeton omaisuus
dc.subject.helecon immaterial property
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.ethesisid 12112
dc.date.dateaccepted 2009-06-15
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account