Integrating Stratum and A+ Functionalities in Moodle: Architecture and Evaluation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Junttila, Tommi
dc.contributor.author Riekkinen, Markku
dc.date.accessioned 2017-02-01T07:42:32Z
dc.date.available 2017-02-01T07:42:32Z
dc.date.issued 2017-01-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24438
dc.description.abstract Automated assessment within electronic learning (e-learning) uses computers for the grading of students’ solutions to course assignments, which releases teachers from the burden of manually assessing the submissions and leaves them time for developing other course and teaching activities. The goal of this thesis was to modernize Stratum, an old platform for deploying arbitrary assignments that are automatically assessed and may also be randomly generated in order to provide personalized assignments for each student. The purpose of the modernization was to improve the maintainability and usability of the platform, while retaining its existing core functionality and in particular, its seamless integration in Moodle, a widely used e-learning platform that is also used as the official, university-wide platform at Aalto University, where it is known as MyCourses. This thesis presents alternative approaches for the modernization and identifies the most suitable one for implementation. The selected approach involves another platform, A+, that outsources the implementation of assignments to external exercise services. In this thesis project, a new Moodle plugin was implemented that replicates A+ functionality so that both A+ and Moodle may utilize the same exercise services and function as a front end to courses with automatically assessed assignments. Furthermore, the exercise service framework used with A+, known as the MOOC grader, was extended to support personalized assignments. The new Moodle plugin was named Astra. The new platform implemented in this thesis project realizes the requirements set for the modernization of Stratum. Assignments implemented for Stratum may be ported with feasible effort to the new platform as exercise services. In addition, the new platform replicates enough of the A+ functionality so that a typical course may freely select either Moodle or A+ as its front end without further modifications. en
dc.description.abstract Automaattinen harjoitustehtävien arviointi on sähköisen oppimisen (e-oppiminen) osa, jossa tietokoneohjelma arvostelee opiskelijan tekemän tehtävän ratkaisun. Tällöin opettajan ei tarvitse käyttää aikaa tehtävien arvosteluun käsin ja aikaa voi käyttää enemmän muun opetuksen kehittämiseen. Tämän diplomityön tavoitteena oli uudistaa vanha Stratum-järjestelmä, joka on alusta automaattisesti arvioitavien tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi Stratumilla voi toteuttaa satunnaisesti luotavia tehtäviä, jolloin jokaiselle opiskelijalle tarjotaan henkilökohtainen tehtävä. Uudistustyön tarkoituksena oli parantaa Stratumin ylläpidettävyyttä ja käytettävyyttä kuitenkaan menettämättä aiempaa ydintoiminnallisuutta. Erityisesti Stratumin saumaton integraatio Moodlessa haluttiin säilyttää. Moodle on laajasti käytetty sähköisen oppimisen alusta, jota käytetään myös Aalto-yliopistossa: kyseinen alusta tunnetaan Aallossa nimellä MyCourses. Tämä diplomityö esittelee vaihtoehtoja uudistustyön toteuttamiseksi ja valitsee niistä parhaan vaihtoehdon. Valittu vaihtoehto viittaa myös erääseen toiseen alustaan, A+:aan, joka ulkoistaa automaattisesti arvioitavien tehtävien toteutuksen ulkopuolisiksi palveluiksi. Tässä diplomityössä toteutettiin uusi Moodle-liitännäinen, joka toistaa A+:n toiminnallisuutta siten, että Moodle voi käyttää samoja tehtäväpalveluja kuin A+ automaattista arviointia varten, jolloin opiskelijat näkevät ja palauttavat tehtävät Moodlessa. Lisäksi tässä työssä laajennettiin A+:n käyttämää tehtäväpalvelujen ohjelmistokehystä, “MOOC graderiä”, jotta se voi tukea henkilökohtaisia tehtäviä kuten Stratum. Uusi Moodle-liitännäinen nimettiin Astraksi. Tässä työssä toteutettu uusi alusta saavuttaa uudistustyölle asetetut tavoitteet. Stratumiin toteutetut vanhat tehtävät on mahdollista siirtää uudelle alustalle kohtuullisella vaivalla. Lisäksi uusi alusta muistuttaa riittävästi A+:aa, jotta tyypilliset kurssit voivat valita vapaasti, kumpaa alustaa ne käyttävät kurssialustana ja käyttöliittymänä, Moodlea vai A+:aa. fi
dc.format.extent 75
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Integrating Stratum and A+ Functionalities in Moodle: Architecture and Evaluation en
dc.title Stratumin ja A+:n toiminnallisuuksien integrointi Moodleen: arkkitehtuuri ja evaluointi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword e-learning en
dc.subject.keyword automated assessment en
dc.subject.keyword computer-aided assessment en
dc.subject.keyword software platform en
dc.subject.keyword Moodle plugin en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201702011407
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Janhunen, Tomi
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account