Web User Interface Test Environments: Performance Evaluation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tilander, Sami
dc.contributor.author Jaanila, Janne
dc.date.accessioned 2016-12-22T11:25:27Z
dc.date.available 2016-12-22T11:25:27Z
dc.date.issued 2016-12-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24023
dc.description.abstract Web technologies have become the most common method of developing user interfaces in the wake of the World Wide Web’s success. As in all software development, also user interfaces have to be tested throughout the development process. The significance of thorough testing has increased also because of the recent trend of transferring logic from servers to client applications. Web environment is also very diverse. Many implementation options exist and their combinations might cause compatibility issues. Testing ensures the quality of the product code at the expense of resources. Related resources are the computing cycles, and most importantly, time. Writing and maintaining test cases take their share but the most of it is spent on running the test cases in regression testing. In particular, when new code is integrated frequently in small pieces. In this thesis, I compare Web user interface testing frameworks, libraries and their combinations. The goal is to find the fastest solutions, while also maintaining test reliability and minimizing development effort. The study shows that there are plenty of options to choose from, but Intern and Selenium are the most flexible and effective ones for implementing functional tests for websites. Few of the other evaluated candidates have other applications in Web scraping, browser automation or unit testing. en
dc.description.abstract Web-teknologiat ovat Webin suosion vanavedessä yleistyneet maailman yleisimmäksi graafisten käyttöliittymien toteutustyökaluiksi. Kuten ohjelmistokehityksessä yleensä, myös käyttöliittymät vaativat jatkuvaa testausta kehitysprosessin aikana. Viime aikainen trendi siirtää logiikkaa palvelimilta Web-sivuille on kasvattanut testauksen tarvetta. Web on hyvin monimuotoinen ympäristö, ja monet toteutusvaihtoehdot ja niiden yhdistelmät voivat johtaa yhteensopivuusongelmiin. Testauksella varmistetaan tuotteen laatu resurssien kustannuksella. Testaus kuluttaa esimerkiksi tietokoneiden prosessointisyklejä ja ennen kaikkea aikaa. Testitapausten kirjoittaminen ja ylläpitäminen vievät osansa ajasta, mutta suurin osa ajasta menee testisarjojen ajamiseen regressiotestauksessa. Erityisesti, kun uutta koodia integroidaan usein pienissä osissa. Tässä työssä vertailen Web-käyttöliittymien testaukseen tarkoitettuja sovelluskehyksiä, kirjastoja ja niiden yhdistelmiä. Tavoitteena on löytää nopein vaihtoehto, mutta samalla varmistaa testien luotettavuus ja minimoida niiden ylläpitämiseksi tehty työ. Tulokset osoittavat, että erilaisia vaihtoehtoja on paljon, mutta Intern ja Selenium ovat niistä joustavimmat ja tehokkaimmat Web-käyttöliittymien toiminnalliseen testaukseen. Osa muista kandidaateista sopii paremmin muihin tarkoituksiin, kuten selainautomaatioon, yksikkötestaukseen tai Webin haravointiin. fi
dc.format.extent 58 + 6
dc.language.iso en en
dc.title Web User Interface Test Environments: Performance Evaluation en
dc.title Web-käyttöliittymien testiympäristöjen suorituskyvyn arviointi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword JavaScript en
dc.subject.keyword Web user interface en
dc.subject.keyword functional testing en
dc.subject.keyword performance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612226316
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account