Concept design for demonstration plant for production of precipitated calcium carbonate from steelmaking slag and carbon dioxide

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Said, Arshe
dc.contributor.author Lagus, Niko
dc.date.accessioned 2016-12-22T11:23:03Z
dc.date.available 2016-12-22T11:23:03Z
dc.date.issued 2016-12-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24003
dc.description.abstract Steel is widely used construction material. It is part of every modern production line in a form or another. Steelmaking is one of the biggest causes of industrial carbon dioxide emissions. In 2015, 1621 million tons of raw steel was manufactured and steel industry caused almost 7 % of mankind’s CO2 emissions. Slag to PCC project aims to develop economically competitive method to reduce steel industries CO2 emissions. This is achieved by binding CO2 in to stable mineral form. In slag2PCC process CO2 is bound to calcium that is extracted from steelmaking slag. This process produces precipitated calcium carbonate. Slag2PCC project has been successful in bot laboratory and pilot scale and now next step is to upscaling of the process to demonstration scale. Demonstration plant is based on existing pilot plant. This thesis introduces the pilot plant and required improvements that this plant needs. This thesis goes through the technology research and concept design for demonstration plant. Thesis compiles guidelines for design parameters and material choices, design sketches and technology ratings based on literature, laboratory tests and interviews with consultants to ease the following design and manufacturing phases. This work introduces concept design work for mobile demonstration plant for calcium carbonate production from steelmaking slag and carbon dioxide that is assembled in shipping containers. en
dc.description.abstract Teräs on laajalti käytetty rakennusmateriaali, se on osana muodossa tai toisessa jokaisessa modernissa tuotantolinjassa. Vuonna 2015 raakaterästä valmistettiin 1621 miljoonaa tonnia ja terästeollisuus aiheutti lähes 7 % ihmisen hiilidioksidipäästöistä. Teräksen valmistus on yksi suurimmista teollisuuden hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Slag2PCC projektin päämääränä on kehittää taloudellisesti kilpailukykyinen prosessi vähentämään terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Tämä tehdään sitomalla hiilidioksidi stabiiliin mineraalimuotoon. Slag2PCC prosessissa teräksen valmistuksessa syntyvä hiilidioksidi sidotaan teräskuonasta erotettuun kalsiumiin ja näin tuotettuun kalsiumkarbonaattiin. Slag2PCC projekti on edennyt menestyksekkäästi laboratorio- ja pilottivaiheen läpi ja seuraava askel on suuremman skaalan demonstraatiolaitoksen toteutus. Demonstraatiolaitoksen pohjana käytetään olemassa olevaa pilottilaitosta. Tässä työssä esitellään nykyinen pilottilaitos ja tarvittavat parannus toimenpiteet mitä laitokselle on tehtävä. Tässä työssä esitellään teknologiaselvitys ja konseptisuunnitelma demolaitoksen toteuttamista varten. Kirjallisuudesta, laboratoriotesteistä ja asiantuntiahaastatteluiden pohjalta on koostettu mitoitusohjeistuksia, konseptipiirroksia sekä materiaali- ja teknologiavalintoja helpottamaan tulevia demolaitoksen suunnittelu- ja toteutusvaiheita. Työssä esitellään mobiilin, laivakontteihin asennetun tuotantolaitoksen konseptisuunnitelma kalsiumkarbonaatin valmistamiseksi teräskuonasta ja hiilidioksidista. Laitoksen osafunktioille on tehty teknologia- ja laitevalinnat. Työssä on selvitetty ja esitetty laitoksen rakennusmateriaalien vaatimukset ja annettu sopivat materiaaliehdotukset. Työssä on lisäksi esitelty alustavia mitoituslaskelmia demonstraatiolaitoksen laitteiston jatkosuunnittelua ja tilausta varten. fi
dc.format.extent 57+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Concept design for demonstration plant for production of precipitated calcium carbonate from steelmaking slag and carbon dioxide en
dc.title Demonstraatiolaitokseen konseptisuunnitelma kalsiumkarbonaatin valmistamiseksi teräskuonasta ja hiilidioksidista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword PCC en
dc.subject.keyword steelmaking en
dc.subject.keyword concept design en
dc.subject.keyword carbon dioxide en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612226296
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kuosmanen, Petri
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account