Noise detection thresholds after exposure to pulse-train sounds

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hiipakka, Catarina
dc.contributor.advisor Räsänen, Okko
dc.contributor.author Lamminsalo, Jarkko
dc.date.accessioned 2016-12-22T11:05:37Z
dc.date.available 2016-12-22T11:05:37Z
dc.date.issued 2016-12-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23903
dc.description.abstract An auditory aftereffect is an illusory perceptual experience occurring in the hearing system immediately after an exposure to a sound. There is very little research done on aftereffects, thus, many aspects regarding them are still unknown. One particular kind of auditory aftereffect, elicited by a pulse-train sound, has been described to temporarily change the timbre of consecutive sounds into "metallic". However, it is not known whether this altered timbre is also associated with other kinds of changes, such as changes in hearing thresholds. A listening experiment was conducted in this thesis, with the goal of finding out whether the pulse-train aftereffect, also known as the Rosenblith aftereffect, alters the minimal perceivable sound pressure level, i.e. the detection threshold, of sounds in comparison to aftereffect-free cases. The detection thresholds of noise, harmonic noise and two different aftereffect-eliciting pulse trains were measured in an anechoic chamber using headphones and an adaptive tracking procedure. The test sound was preceded by a long exposure to one of the four sounds. The results show that there was no clear connection between the aftereffect and alterations in noise detection thresholds. However, indications of an aftereffect-related change in the pure tone detection threshold were found. The obtained data also reveal phenomena outside the main goal. A sound that the subject was just exposed to, was generally detected at a lower threshold, in some cases up to 1 dB lower, than some other previously unknown sound. This is contradictory to the elevated threshold hypothesized by adaptation, and highlights the involvement of higher level hearing processes in the detection. The third finding concerns the recovery from the exposure. In some cases an unexpected bounce-like elevation in the detection threshold was found at around 2 minutes after the exposure. en
dc.description.abstract Auditorinen jälkiefekti on illuusiomainen havaintokokemus, joka ilmenee kuulojärjestelmässä välittömästi tietynlaisille äänille altistumisen jälkeen. Jälkiefekteistä on tehty hyvin vähän tutkimusta, joten ne ovat vielä monelta osin tuntemattomia. Eräs tietty jälkiefekti, jonka pulssijonoääni synnyttää, on aiemmin kuvailtu väliaikaisena "metallisena" muutoksena altistuksen jälkeen kuultujen äänien sävyssä. On kuitenkin epäselvää, liittyykö muutos sävyssä myös muunlaisiin muutoksiin, esimerkiksi muutokseen kuulokynnyksessä. Tässä diplomityössä suoritetun kuuntelukokeen päätavoitteena oli selvittää, muuttaako pulssijono -jälkiefekti, joka myös Rosenblith -jälkiefektinä tunnetaan, pienintä mahdollista äänenpainetasoa jolla ääniä havaitaan verrattuna tapauksiin ilman jälkiefektiä. Kohinan, harmonisen kohinan sekä kahden jälkiefektin synnyttävän pulssijonon havaintokynnykset mitattiin kaiuttomassa huoneessa käyttäen kuulokkeita ja adaptiivista menetelmää. Testattavaa ääntä edelsi pitkä altistus yhdelle näistä neljästä äänestä. Tulokset osoittavat etteivät jälkiefekti ja muutokset kohinan havaintokynnyksessä liity suoraan toisiinsa. Viitteitä jälkiefektiin liittyvistä muutoksista äänesten havaintokynnyksessä kuitenkin löydettiin. Kerätty aineisto johti myös muihin löydöksiin. Ääni, jolle koehenkilö juuri altistettiin, havaittiin yleensä jopa 1 dB matalammalla kynnyksellä kuin ääni, jota koehenkilö ei ollut juuri kuullut. Tämä löydös on ristiriidassa adaptaatioteorian kanssa, jonka mukaan havaintokynnys kohoaisi altistuksen myötä. Löydös on osoitus siitä, että havaintokynnykseen vaikuttavat myös korkeamman tason kuuloprosessit. Kolmas diplomityön löydös liittyy palautumiseen altistuksesta. Joissakin tapauksissa nähtiin odottamaton yhtäkkinen nousu kuulokynnyksessä noin 2 minuuttia altistuksen jälkeen. fi
dc.format.extent 57 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Noise detection thresholds after exposure to pulse-train sounds en
dc.title Kohinan havaitsemiskynnykset pulssijonoäänille altistumisen jälkeen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword psychoacoustics en
dc.subject.keyword auditory aftereffect en
dc.subject.keyword pulse-train en
dc.subject.keyword noise en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612226196
dc.programme.major Acoustics and Audio Technology fi
dc.programme.mcode ELEC3030 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pulkki, Ville
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account