Sisäisen tarkastuksen panos listayhtiöiden ulkoisessa raportoinnissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Anto, Herki
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:15Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:15Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/238
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä sisäisen tarkastuksen toimintoa ja sen asemaa osana corporate governance -viitekehystä sekä kuvastaa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suhteen luonnetta. Teoriaosuudessa luotiin lisäksi katsaus tarkastusvaliokuntien tehtävien osalta. Empiirisessä osiossa tarkasteltiin lineaarisen regressiomallin avulla, miten sisäisen tarkastuksen omat ominaisuudet ja tarkastusvaliokunnan ominaisuudet vaikuttivat sisäisten tarkastajien käsitykseen oman panoksensa määrästä ulkoisessa tarkastuksessa. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin teoriaosuuden osalta lähdeaineistona sisäisen tarkastukseen ja corporate governanceen liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Testiaineistona käytettiin aineistoa, jota kerättiin 16.4.–17.6.2008 kyselytutkimuksen avulla. Aineiston käsittely Kyselyn vastausten perusteella muodostettiin lineaarinen regressiomalli,jossa vertailtiin selittävien muuttujien vaikutusta selitettävän muuttujan arvoon. Saatuja tuloksia verrattiin aikaisempien, ulkomailla suoritettujen, tutkimuksen tuloksiin. Näin pyrittiin löytämään yhteneväisyydet ja erot tämän tutkimuksen ja aikaisempien tutkimusten tulosten välillä sekä analysoimaan näiden erojen syitä. Tulokset Tutkimuksen tulokset olivat tietyiltä osin yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa, mutta myös eroja havaittiin. Sisäisen tarkastuksen panokseen ulkoisessa tarkastuksessa vaikuttaa tulosten valossa eniten tarkastusvaliokunnan jäsenten tietämys kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta. Tämä tulos tuki aikaisempien tutkimusten tuloksia omalta osaltaan. fi
dc.format.extent 103
dc.language.iso fi en
dc.title Sisäisen tarkastuksen panos listayhtiöiden ulkoisessa raportoinnissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword sisäinen tarkastus
dc.subject.keyword tarkastusvaliokunta
dc.subject.keyword corporate governance
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181150
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.subject.helecon sisäinen tarkastus
dc.subject.helecon internal auditing
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.ethesisid 12106
dc.date.dateaccepted 2009-06-15
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account