Learning Centre

Hybrid positioning and magnetic field measurement system

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laakso, Ilkka
dc.contributor.author Jukola, Laura
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:37:12Z
dc.date.available 2016-12-08T13:37:12Z
dc.date.issued 2016-12-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23683
dc.description.abstract Electromagnetic fields (EMF) exist everywhere, where there are electric currents. To alleviate public concern for the possible adverse health effects of EMF, it is important to evaluate the stray fields around sources, like household appliances, that people are exposed to every day. Time-varying magnetic fields induce electric fields and currents to the human body. Authorities have established safety limits that help prevent health effects related to the induced currents such as stimulation of peripheral nerves or, in the worst case, stimulation of the heart muscle. People with implantable electrical devices such as pacemakers are even more vulnerable to the effects of EMF. The goal of this thesis project was to create a hybrid magnetic field measurement and positioning system. With this system the strength of a magnetic field is measured and simultaneously the position and orientation of the magnetometer is tracked, which enables the measurement of the three-dimensional spatial distribution of a magnetic field. The system provides knowledge about how far from their sources the magnetic fields reach. The system utilizes Kinect sensor's skeletal tracking ability for the position tracking and iPhone's built-in accelerometer and gyroscope for evaluating the orientation of the magnetometer probe. The magnetic flux densities are measured with an induction coil sensor. The spatial distribution of magnetic fields measured with this prototype system are visualized in Kinect's point cloud. The frequency range of the system is 1 Hz - 400 kHz with the current composition, but it can be expanded with a different magnetometer. en
dc.description.abstract Sähkömagneettisia kenttiä muodostuu kaikkialla, missä on sähkövirtoja. Näiden kenttien mahdollisiin terveysvaikutuksiin liittyvän huolestuneisuuden vähentämiseksi on tärkeää selvittää lähteiden, kuten kodinkoneiden, ympärillä olevat kentät, joille ihmiset altistuvat lähes joka päivä. Ajan suhteen muuttuva magneettikenttä indusoi ihmiseen sähkökenttiä ja -virtoja. Viranomaiset ovat asettaneet turvarajoja, jotka auttavat ehkäisemään näihin indusoituneisiin virtoihin liittyviä terveysvaikutuksia, kuten ääreishermoston stimulaatiota ja pahimmasssa tapauksessa sydänlihaksen stimuloitumista. Ihmiset, joilla on implantoitavia elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, ovat vielä herkempiä sähkömagneettisten kenttien vaikutuksille. Tämän diplomityöprojektin tarkoituksena oli kehittää paikannukseen perustuva magneettikenttämittausjärjestelmä. Tällä järjestelmällä mitataan magneettikentän voimakkuus ja samanaikaisesti magneettikenttämittarin paikka ja asento, mikä mahdollistaa magneettikenttien kolmiulotteisen spatiaalisen jakauman mittaamisen. Järjestelmän avulla saadaan tietoa siitä, kuinka kauas lähteistä kentät ulottuvat. Järjestelmä hyödyntää Kinect sensorin kehonseurantaa paikantamiseen ja iPhonen sisäistä kiihtyvyysanturia ja gyroskooppia magneettikenttämittarin orientaation selvittämiseen. Magneettikenttiä mitataan induktiokelasensorilla. Tällä järjestelmän protyypillä mitatut spatiaaliset magneettikenttäjakaumat visualisoidaan Kinectin point cloudia hyödyntäen. Järjestelmän taajuusalue on nykyisellä kokoonpanolla 1 Hz - 400 Hz, mutta sitä voi laajentaa käyttämällä erilaista magneettikenttämittaria. fi
dc.format.extent 82+18
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Hybrid positioning and magnetic field measurement system en
dc.title Paikannukseen perustuva magneettikenttämittausjärjestelmä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword EMF en
dc.subject.keyword electromagnetic fields en
dc.subject.keyword Kinect en
dc.subject.keyword ICNIRP en
dc.subject.keyword magnetic field distribution en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085874
dc.programme.major Biomedical Engineering fi
dc.programme.mcode SCI3059 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Laakso, Ilkka
dc.programme Master’s Programme in Life Science Technologies fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 55177
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics