Semantic 3D modelling for infrastructure asset management

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vilpas, Sonja
dc.contributor.author Makkonen, Sanna
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:33:24Z
dc.date.available 2016-12-08T13:33:24Z
dc.date.issued 2016-11-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23659
dc.description.abstract Infrastructure asset management has long been based on 2D based geographical information systems. However, 3D based solutions have been taking over the market and, for example, other infrastructure management phases, planning and constructions have started taking advantage of these 3D based solutions. Many studies have shown that 3D facilitates the understanding of the models which improves communication and leads to more efficient working methods. This thesis aims to outline the rationale, current practices and benefits of semantic 3D modelling in infrastructure asset management. In other words, the thesis suggests what the rationale for introducing semantic 3D modelling into infrastructure asset management is, what kind of technical solutions or practices have been provided and what are the benefits of introducing semantic 3D modelling into asset management. In the end, change factors were outlined to illuminate what should be done to enable semantic 3D based infrastructure asset management. Methods used in this thesis consists of literature, software review and expert interviews. Literature was used mainly to show the rationale for the semantic 3D modelling in infrastructure asset man-agement. Software review outlined the situation of current existing practices and expert interviews enlightened the benefits and change factors to carry out the implementation in practice. The results show a clear need for 3D based infrastructure asset management. However, the software still needs to be improved and processes clarified to make semantic 3D modelling in infrastructure asset management reality. en
dc.description.abstract Infraomaisuuden hallinta on pitkään perustunut 2D paikkatietojärjestelmiin. 3D pohjaiset järjestelmät ovat kuitenkin kasvattaneet suosiotaan ja esimerksiksi infraomaisuuden hallinnan muut vaiheet, suunnittelu ja rakentaminen, ovat jo alkaneet siirtyä 3D pohjaisiin järjestelmiin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 3D helpottaa mallien ymmärtämistä ja näin parantaa eri osapuolten välistä kommunikaatiota tehden samalla työprosessista tehokkaampaa. Tämän työn tarkoituksena on osoittaa perusteet, nykyiset 3D pohjaiset infra-alan ohjelmistot ja hyödyt 3D pohjaiselle omaisuudenhallinnalle. Toisin sanoen työssä selvitetään miksi 3D pohjaiset järjestelmät pitäisi ottaa käyttöön infraomaisudeen hallinnassa, millaisia teknisiä työkaluja tätä varten on jo olemassa ja mitä hyötyä 3D:n käyttöönotosta olisi infraomaisuuden hallinnalle. Loppujen lopuksi työssä määritetään niin kutsutut muutostoimet, jotka määrittävät mitä käytännön toimia tulisi tehdä, jotta 3D pohjaisesta infraomaisuudenhallinnasta voisi tulla nykypäivää. Työssä käytetyt menetelmät koostuvat kirjallisuuskatsauksesta, ohjelmistoarvioinnista ja asiantuntijahaastatteluista. Kirjallisuutta hyödynnettiin semanttisen 3D mallinnuksen perusteiden määrittelyssä. Ohjelmistoarviointia käytettiin käymään läpi nykyisten 3D pohjaisten infra-alajärjestelmien tilaa ja kelpoisuutta 3D pohjaiseen infraomaisuuden hallintaan. Asiantuntijahaastatteluiden avulla määriteltiin semanttisen 3D infraomaisuudenhallinnan hyötynäkökulma sekä tarvittavat muutostoimet tavoitteeseen pääsemiseksi. Tulokset osoittavat selvän tarpeen 3D pohjaiselle infraomaisuuden hallinnalle. Tarpeesta huolimatta olemassa olevat ohjelmistot eivät kuitenkaan vielä tarjoa riittäviä työkaluija tarkoitusta varten. Myös työskentelyprosessit ja tietomallit kaipaavat kehitystä yltääkseen 3D pohjaisen infraomaisuuden hallinnan vaatimalle tasolle. fi
dc.format.extent 73
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Semantic 3D modelling for infrastructure asset management en
dc.title Semanttinen 3D mallinnus infraomaisuuden hallinnassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword GIS en
dc.subject.keyword BIM en
dc.subject.keyword semanttinen 3D mallinnus en
dc.subject.keyword infraomaisuuden hallinta en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085850
dc.programme.major Geoinformation Technology fi
dc.programme.mcode IA3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Virrantaus, Kirsi
dc.programme Master’s Programme in Geomatics fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account