Sodium silicate fluxing for Dore smelting

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Avarmaa, Katri
dc.contributor.advisor Niemi, Elina
dc.contributor.author Valkama, Marcus
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:30:47Z
dc.date.available 2016-12-08T13:30:47Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23641
dc.description.abstract This work examines the use and availability of sodium silicate slags in Doré smelting in the precious metal extraction conditions. The study focuses on the solubility and distribution of trace elements palladium, tellurium, copper, rhodium and gold, between Doré metal and sodium silicate slags. The first part of the work is a literature summary and the second part is an experimental section where the experiments for solubility of trace elements and distributions of the elements between silver and slag were investigated in laboratory. The experimental section was carried out for three different sodium silicate slags with the various ratios of sodium and silica. One slag was silica-saturated (Na2O/SiO2 = ½) and the two other compositions were magnesium oxide saturated (Na2O/SiO2 = 1/4). Temperatures in the performed experiments varied between 1000 and 1300 oC, and oxygen partial pressures between 10-4 and 0.50 atm, whereupon behaviour in oxidising and reducing conditions can be detected. The experimental method employed consists of three essential parts: equilibration, quenching and analyzing. The detailed composition of samples were done by EPMA- and LA-ICP-MS-analysis at GTK. The most significant conclusion was that sodium silicate fluxing could be technically functional for silver refining in Doré smelting. In the silica-saturated slag the solubilities of impurities into the slag were bigger than with magnesium oxide saturated slag. The drawback in silver refining was with sodium silicate slags is while slagging of impurities and trace elements increase as a function of oxygen partial pressure and temperature, silver solubility into the slag seems to increase also. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö tarkastelee natriumsilikaattikuonien käytettävyyttä Doré sulatuksessa jalometallitehtaan olosuhteissa. Tutkimuksessa keskitytään hivenaineiden liukoisuuteen ja jakautumiseen Doré metallin ja natriumsilikaattikuonien välillä. Hivenaineet ovat palladium, telluuri, kupari, rhodium ja kulta. Tämän työn ensimmäinen osa on kirjallisuuskatsaus aiheeseen ja toinen osa käsittelee kokeellista puolta, jossa hivenaineiden liukoisuus ja jakaumat hopean ja kuonan välillä selvitetään laboratoriossa. Kokeellisessa osuudessa tutkittiin kolmea natriumsilikaattikuonaa, joissa natriumin ja piidioksidin suhde vaihteli. Yksi kuona oli piidioksidikyllästeinen ja toiset kaksi kuonaa magnesiumoksidikyllästeisiä. Lämpötilat suoritetuissa kokeissa vaihtelivat 1000:n ja 1300 oC:n välillä, ja hapen osapaineet 10-4 atm ja 0,50 atm välillä, joten kokeiden käyttäytyminen havaittiin sekä hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa. Koemenetelmä sisälsi pääpiirteittäin seuraavat vaiheet: tasapainotus, sammutus ja analysointi. Tarkat analyysit näytteiden koostumuksista saatiin GTK:n EPMA – ja LA-ICP-MS-analyyseistä. Merkittävimmät havainnot olivat, että natriumsilikaattifluksaus saattaa olla teknisesti toimiva hopean raffinoinnissa Doré sulatuksessa. Piidioksidikyllästetyssä kuonassa epäpuhtauksien liukoisuudet kuonaan olivat suurempia kuin magnesiumoksidikyllästeisissä kuonissa. Ongelma hopean raffinoinnissa oli se, että epäpuhtauksien kuonautumisen lisääntyessä hapen osapaineen ja lämpötilan funktiona, myös hopean liukoisuus kuonaan näyttää lisääntyvän. fi
dc.format.extent 76 + 54
dc.language.iso en en
dc.title Sodium silicate fluxing for Dore smelting en
dc.title Natriusilikaattifluksaus Doré sulatuksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Doré smelting en
dc.subject.keyword sodium silicate slag en
dc.subject.keyword silver en
dc.subject.keyword solubility en
dc.subject.keyword distribution en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085832
dc.programme.major Materiaalien prosessointi fi
dc.programme.mcode MT3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Taskinen, Pekka
dc.programme MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account