Lääkkeiden säilyvyyden ennustusmenetelmä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sinervo, Kai
dc.contributor.advisor Kokkonen, Päivi
dc.contributor.author Piironen, Teemu
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:27:02Z
dc.date.available 2016-12-08T13:27:02Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23615
dc.description.abstract Yksi pysyvistä ongelmista uusien lääkkeiden kehityksessä on niiden säilyvyyden varmistaminen. Kemiallisen säilyvyyden ennustamiseen on kehitelty erilaisia menetelmiä, mutta niissä on tyypillisesti ongelmana pitkät koeajat tai lääkkeiden heterogeenisyyden vaikutukset reaktiivisuuteen. Tämän takia kehitettiin ennustusmenetelmä nimeltä Accelerated Stability Assessment Program (ASAP). Menetelmä perustuu kosteuskorjattuun Arrheniuksen yhtälöön ja isokonversion periaatteeseen, jolla voidaan välttää lääkkeiden heterogeenisyydestä johtuvat ongelmat. Tämän työn kokeellisen osan tarkoitus oli ottaa käyttöön ASAP-menetelmä Orion Pharmassa. Työhön kuului mittausjärjestämän pystytys, toiminnan varmistaminen ja menetelmän validointi. Validointi suoritettiin käyttämällä asetyylisalisyylihappo lääkeainetta, josta saatuja kosteuskorjatun Arrheniuksen yhtälön arvoja verrattiin kirjallisuudesta saatuihin arvoihin. Lisäksi validointiin käytettiin asetyylisalisyyli-happovalmistetta, jolle saatua ennustettua säilyvyyttä verrattiin pitkäaikaiseen säilyvyysdataan. Lopuksi tutkittiin lääkeaine A:n prosessoimattoman, jauhetun ja mikronoidun muotojen säilyvyyksien eroja ASAP-menetelmällä hajoamistuotteille 1 ja 2. Asetyylisalisyylihapon kosteuskorjatun Arrheniuksen yhtälön arvoiksi saatiin Ea = 22,449 ± 0,579 kcal/mol ja B = 0,035 ± 0,001, kun vastaavat arvot kirjallisuudessa olivat Ea = 23,0 kcal/mol ja B = 0,033. Asetyylisalisyylihappovalmisteella pystyttiin ennustamaan hajoaminen tarkasti ASAP-menetelmällä verrattuna pitkäaikaiseen säilyvyysdataan. Lääkeaine A:lle kidekoon pienentymisen ei havaittu vaikuttavan suoraan reaktiivisuuteen. Lisäksi kummankin tutkitun hajoamistuotteen kohdalla ei ollut väliä mitä lääkeaine A:n muotoa käyttää, koska olosuhteessa 25 °C/60 % RH oltiin ASAP-menetelmällä ennustettuna reilusti alle spesifikaatiorajojen kaikilla muodoilla vielä kolmen vuoden kohdalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että ASAP-menetelmä pystytettiin onnistuneesti ja se antaa oikeita tuloksia. fi
dc.description.abstract One of the persistent challenges in developing new pharmaceutical products is assuring their stability. Different methods have been developed for predicting stability of drugs but the problem with them is typically long test times or problems related to the heterogeneous nature of drugs. Because of this, a new method for predicting the stability of drugs was developed and it was named Accelerated Stability Assessment program (ASAP). It is based on moisture-corrected Arrhenius equation and the principle of isoconversion which can be used to remove the problems related to the heterogeneous nature of drugs. The purpose of the experimental part of the work was to deploy the ASAP-method for Orion Pharma. The work consisted of arranging a measurement system for ASAP, ensuring its functionality and validating it. The validation of the method was done with acetylicsalisylic acid. Its measured moisture-corrected Arrhenius equation values were compared to the values that were acquired from literature. The validation was also done with acetylisalicylic acid product comparing its predicted stability to long time stability data. And lastly ASAP-method was used to compare degradation of unprocessed, milled and micronized forms of drug A to degradation products 1 and 2. The measured values of moisture-corrected Arrhenius equation for acetylicsalisylic acid were Ea = 22,449 ± 0,579 kcal/mol and B = 0,035 ± 0,001, when the same values from literature were Ea = 23,0 kcal/mol and B = 0,033. ASAP-method could accurately predict degradation of acetylicsalisylic acid product compared to the longtime stability data. Smaller particle size did not directly lead in higher degradation for drug A. Additionally it did not matter which form of drug A were used for both degradation products, because degradation levels were clearly under specification limits at three years when predicted with ASAP-method at 25 °C/60 % RH. In conclusion it can be said that the ASAP-method was deployed successfully and it gives valid results. en
dc.format.extent 81 + 7
dc.language.iso fi en
dc.title Lääkkeiden säilyvyyden ennustusmenetelmä fi
dc.title A method for predicting stability of pharmaceutical products en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword isokonversio fi
dc.subject.keyword kosteuskorjattu Arrheniuksen yhtälö fi
dc.subject.keyword lääkkeiden säilyvyys fi
dc.subject.keyword kiihdytetty säilyvyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085806
dc.programme.major Kemia fi
dc.programme.mcode KE3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kulmala, Sakari
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 55109
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse