Helsingin reunalla - Kaupungin itäinen maisema ja sen tulevaisuuden skenaarioita

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Harris, Trevor
dc.contributor.author Kajamaa, Virva
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:16:38Z
dc.date.available 2016-12-08T13:16:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23604
dc.description.abstract Diplomityö kertoo maisemasta, jossa kaupunki, luonto ja maaseutu kohtaavat mielenkiintoisilla tavoilla. Maisema sijaitsee Helsingin itäisessä reunassa, paikassa jossa kaupunkirakennetta reunustava kallioperän murroslinja päättyy mereen. Samaan maisemaan kohdistuu myös merkittäviä rakentamisen paineita, sillä Helsingin kaupunki on suunnitellut jatkavansa metroa Mellunmäestä itään, Östersundomiin. Diplomityö kuvaa kaupungin itäistä maisemaa ja sen kehitystä kartoin, valokuvin ja tekstein. Tavoitteena on saada lukija katsomaan maisemaa uudenlaisesta näkökulmasta. Työ kertoo myös maisemaan liittyvistä yhteiskunnallisista tekijöistä, esimerkiksi luonnonsuojelusta ja Östersundomin yleiskaavasta. Lopuksi se esittää neljä erilaista skenaariota kaupungin reunan tulevaisuudesta. Kaupungin itäisen maiseman tapaus on erittäin havainnollinen esimerkki siitä, miten monin tavoin maantieteelliset, hallinnolliset, kulttuuriset, ekologiset ja yhdyskuntarakenteelliset tekijät voivat kytkeytyä toisiinsa maisemassa. Työssä kerrotaan esimerkiksi kaupungin maantieteellisistä reunoista, kuvataan miten vanha kulttuurimaisema on muuttunut lintukosteikoksi ja havainnollistetaan miten kehrääjälinnut ovat päätyneet suojelemaan historiallista kunnanrajaa. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että kaupungin itäinen maisema on pirstaleinen reunavyöhyke, jonka suunnittelu on poikkeuksellisen haasteellista muun muassa alueen monimuotoisen luonnon ja kulttuurihistorian vuoksi. Monimuotoisuus on kuitenkin yllätyksellistä. Myös monimuotoisilla ympäristöillä voi olla edellytykset muutoksiin. fi
dc.description.abstract This thesis studies a landscape, in which urban influences, nature and agriculture interact in interesting ways. The landscape is situated at the eastern edge of Helsinki at a location where a crack in the bedrock meets the sea. The landscape is also subject to pressure for urban development as the city of Helsinki plans to extend the metro line to east from Mellunmäki to Östersundom. The thesis describes the landscape with maps, photos and writing. The aim is to guide one to consider the landscape from a new perspective. Then it reviews administrative factors, such as nature conservation and the master plan of Östersundom. Finally it presents four different scenarios for the future of the eastern edge of Helsinki. The study shows how geographical, administrative, cultural, ecological, and urban factors are linked in the landscape. To illustrate these linkages, it describes the geographical borders of the city, the process in which the old agricultural landscape has turned into a wetland, and how nightjars have ended up preserving the historical city border. All in all, the eastern landscape of Helsinki is a fragmented peripheral zone characterized by diverse nature and cultural history. This makes the planning of the landscape exceptionally challenging. However, diversity is surprising. Also diverse environments may have the ability to change. en
dc.format.extent 135
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Helsingin reunalla - Kaupungin itäinen maisema ja sen tulevaisuuden skenaarioita fi
dc.title Helsinki on the edge - The eastern landcape of the city en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword kulttuurimaisema fi
dc.subject.keyword kaupungistuminen fi
dc.subject.keyword maisemaekologia fi
dc.subject.keyword yhdyskuntasuunnittelu fi
dc.subject.keyword maisemasuunnittelu fi
dc.subject.keyword Östersundom fi
dc.subject.keyword Helsinki fi
dc.subject.keyword Vantaa fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085722
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Harris, Trevor
dc.programme fi
dc.ethesisid Aalto 7992
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account