Yhteisöllinen päiväkeskus Lapinjärvelle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Harris, Trevor
dc.contributor.author Ala-Karvia, Joonas
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:16:19Z
dc.date.available 2016-12-08T13:16:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23603
dc.description.abstract Tämä diplomityö on osa Sotera-instituutin Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hanketta. Hankkeen laajoina tavoitteina on uusien ikäihmisille soveltuvien asumisratkaisujen ja palveluiden kehittäminen, vahvistaen ikääntyneiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä asuinympäristöissään. Lapinjärvelle suunniteltavan työn tavoitteina on lisäksi olemassaolevan palvelukodin päiväkeskustoiminnan laajentaminen, senioriasumisen kehittäminen ja yhteisöllisyyden sekä eri-ikäisten ihmisten kohtaamisen mahdollistaminen. Työ jakautuu neljään osaan: yleisten taustatietojen käsittelyyn, suunnittelukohteen kontekstin analyysiin, suunnitteluprosessin vaiheiden esittelyyn ja lopullisen suunnittelman esittelyyn. Lähtökohtaisesti kyseessä on rakennussuunnittelutyö, mutta ympäristöä ja siihen liittyviä toimintoja on huomioitu laajemminkin. Suunnitelman kokonaisvaltaisemman yhteisöllisen vaikutuksen huomioiminen vaatii suunnittelun painotuksen laajentamista pelkästä rakennussuunnittelusta. Lopullinen esitelty suunnitelma on yhteisöllinen rakennus viereisen palvelukodin päivätoiminnan käyttöön, mutta joka on suunniteltu palvelemaan julkisena rakennuksena kaikkia kuntalaisia. Käytännössä se on ensisijaisesti julkinen rakennus, kylätalo, jota palvelukoti hyödyntää tarpeisiinsa. Tämän toiminnallisen avoimuuden tarkoituksena on vähentää ikäihmisten ja hoivaa tarvitsevien eristäytymistä omalle alueelleen mahdollistamalla yhteistoimintaa ja sosiaalisia kohtaamisia kaikenikäisten kuntalaisten välillä. Rakennuksen päätilat ovat suuri monikäyttöiseksi tarkoitettu ruokailutila, kuntosali ja saunatilat, sekä lisäksi näihin liittyvät aputilat. Lisäksi diplomityössä käsitellään rakennuksen lähiympäristön palvelutarjontaa, siihen liittyvää keskeistä jalankulkureittiä sekä kyseisen reitin kehittämistä. Uudistamalla reittiä voidaan parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia saavuttaa kylän palvelut kävellen, sekä selkeyden ja viihtyisyyden avulla kannustaa kyläläisiä kulkemaan jalkaisin reitin varrella sijaitsevien palveluiden luo. fi
dc.description.abstract This thesis contributes to a Sotera institute project called Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut, changing society – changing services. The broad goals of the project are to develop new residential and service solutions suitable for the elderly people, in order to enhance the well-being and sense of community in their local environment. For the thesis work planned for the municipality of Lapinjärvi the additional goals are to provide an extension for the facilitated day activities, developing residential alternatives for the elderly people and enabling more positive encounters between different age groups in the community. The work constitutes of four parts: gathering general background knowledge, analysis of the local context, going through the phases of the planning process and presenting the final plan. Primarily the thesis is a building design work, but the overall holistic picture is studied as well in order to take notice of the communal effects of the plan. The final plan is a communal building for the use of facilitated day activities formerly arranged in the nearby assisted living facility. The new building is designed to be a public building open for everyone to serve the community, and utilized by the assisted living facility for their purposes among other municipal citizen. This openness of functions is meant to reduce the territorial isolation of the elderly and the ones in need of care by enabling cooperation and positive social encounters. The main functions of the building are a big multifunctional dining room, a gym and dressing rooms with showers and sauna. Also the services and functions offered by the near surroundings are studied, along with the central walking route that is related to the services. Improvements in the route can help the elderly people reach the services better by walking. Easier navigation and more enjoyable environment can also encourage other municipal citizens to walk to the services by the route – where the elderly people also are. en
dc.format.extent 37 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yhteisöllinen päiväkeskus Lapinjärvelle fi
dc.title Community centre for Lapinjärvi en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword Lapinjärvi fi
dc.subject.keyword palvelukeskus fi
dc.subject.keyword päivätoiminta fi
dc.subject.keyword käyttäjälähtöisyys fi
dc.subject.keyword ikäihmiset fi
dc.subject.keyword kylätalo fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085721
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Harris, Trevor
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A folio


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account