Learning Centre

The Marscape project

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lindquist, Mark
dc.contributor.author Sarkama, Sanna
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:15:18Z
dc.date.available 2016-12-08T13:15:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23598
dc.description.abstract Human Space expeditions are evolving and one of the next steps is to send humans to Mars. Many parties involved in journeys to Mars plan on sending the first humans to Mars by the 2020’s and 2030’s. Even the shortest expeditions to Mars are a few years in duration and permanent settlements are planned to be established in the future. As the conditions on the surface of Mars are not optimal for humans, inhabiting Mars requires carefully designed habitats to ensure human survival. In addition to the confinement caused by enclosed habitats, the distance from the Earth emphasizes the sense of isolation. The conditions of weaker-than-Earth-gravity, radiation and low light levels have their toll on humans and vegetation alike. The studies conducted on Earth regarding the effects of nature experiences on human health are fairly unanimous in results showing that interaction with green elements and environments improve physiological and psychological health. To counterbalance the effects of multiple years spent in demanding physical and psychological conditions on Mars, access to a green recreational environment could be beneficial for the future Martians. This thesis studies problems related to landscape architecture on Mars. The main questions studied in this thesis are: what landscape architecture would be on Mars and how landscape architecture can help humans to adapt to Mars. These problems are explored through the aspects of requirements of vegetation and humans on Mars, our perception of a space and how green environments can benefit human well-being. Through the studies researched for this thesis, a concept for an outdoors indoors landscape is presented. This thesis suggests that the landscape should be subsurface, in caves or lava tubes. The concept proposes how different elements, requirements, and limitations can be integrated into the landscape in order to allow recreational and restorative actions to take place. The concept suggests creating a dynamic setting with familiar elements mixed with foreign to ease human adaptation to Mars. en
dc.description.abstract Ihmisten avaruusmatkailu edistyy ja seuraava suuri askel on lähettää ihmisiä Marsiin. Useat eri tahot osallistuvat matkojen suunnitteluun, ja monien niistä on tarkoitus toteutua 2020- tai 2030-luvulla. Lyhyimmätkin Mars-matkat kestävät vuosia, ja niiden lisäksi myös pysyvää asutusta Marsiin on suunnitteilla. Marsin olosuhteet eivät ole otollisia ihmisten menestymiselle. Siksi Marsin asuttaminen vaatii huolellista suunnittelua asumusten osalta ihmisten selviytymisen takaamiseksi. Suljettujen asumusten lisäksi eristäytyneisyyttä lisää etäisyys Maahan. Marsin Maata heikompi painovoima, voimakas säteily ja matalat valaistusolosuhteet aiheuttavat ongelmia niin ihmisille kuin kasveillekin. Maassa tehdyt tutkimukset ovat lähes yksimielisiä tuloksissaan viherympäristön tuomista hyödyllisistä vaikutuksista ihmisten fysiologiselle ja psykologiselle terveydelle. Mars-matkailun edellyttämän fyysisesti ja psyykkisesti haastavissa olosuhteissa vietetyn ajan vastapainoksi vapaa pääsy vihreään virkistysympäristöön saattaisi olla hyödyllistä tuleville marsilaisille. Tämä diplomityö tutkii maisema-arkkitehtuuriin Marsissa liittyviä ongelmia. Tässä työssä vastataan kysymyksiin: Mitä maisema-arkkitehtuuri voisi olla Marsissa ja miten maisema-arkkitehtuuri voi auttaa ihmisiä sopeutumaan Marsiin. Näitä ongelmia tutkitaan erityisesti kasvillisuuden ja ihmisten vaatimusten kautta. Lisäksi tutkitaan ymmärrystämme tilan kokemisesta ja sitä, kuinka vihreä ympäristö voi tukea ihmisten hyvinvointia. Tässä työssä käsiteltyjen tutkimusten pohjalta luodaan konsepti ulkotilaa matkivalle sisätilamaisemalle. Tämän työn mukaan maisema on maan alla laavatunneleissa tai luolissa, kuten pääasiassa muutkin tilat. Konsepti ehdottaa maiseman ja asumiseen liittyvien ratkaisujen, tarpeiden ja rajoitusten yhdistämistä kokonaisuudeksi, joka auttaa tulevia marsilaisia virkistäytymään ja palautumaan. Ehdotettu konsepti esittää dynaamisen ympäristön luomista siten, että Maasta tutut elementit sekoittuvat uuteen ja vieraaseen helpottaakseen ihmisten sopeutumista Marsiin. fi
dc.format.extent 124
dc.language.iso en en
dc.title The Marscape project en
dc.title Marsema-projekti fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword Mars en
dc.subject.keyword indoor landscape en
dc.subject.keyword Mars habitat en
dc.subject.keyword adaptation en
dc.subject.keyword isolation en
dc.subject.keyword subsurface en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085716
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sinkkilä, Jyrki
dc.programme fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 55440
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics