Uusi urbaani Keilaniemi - Keilaniemen ja Otaniemen eteläosan täydennysrakentamissuunnitelma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Harris, Trevor
dc.contributor.author Perttula, Tuomas
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:14:46Z
dc.date.available 2016-12-08T13:14:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23596
dc.description.abstract Keilaniemi on kehittynyt yhdeksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä työpaikka-alueista viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana, ja tällä hetkellä Keilaniemessä työskentelee noin 10 000 työntekijää. Keilaniemen kasvun veturina on ollut sen keskeinen sijainti Helsingin seudulla ja toisaalta Otaniemen kampusalueen naapurissa. Helsingin seutu kasvaa nopeasti, ja tämän kasvun vuoksi tarvitaan asuntoja. Viime aikoihin asti kaupunkiseutu on kasvanut pääasiassa ulospäin, mutta viimeisimmät suunnitelmat painottavat olevan kaupunkirakenteen tiivistämistä uusien alueiden rakentamisen sijaan. Keilaniemen täydennysrakentaminen olisi osa tätä kehitystä. Tässä diplomityössä esitetyn suunnitelman päämääränä on alueen kehittyminen eläväksi, urbaaniksi kaupunginosaksi, jossa asuminen ja työnteko yhdistyvät. Toiminnoiltaan sekoittunut kaupunkirakenne tarjoaa eriytynyttä rakennetta paremmat mahdollisuudet myös kaupallisten palveluiden menestymiselle. Sekoittunut kaupunki mahdollistaa myös infrastruktuurin tehokkaamman käytön niin joukkoliikenteen kuin myös pysäköinnin osalta. Keilaniemen oleva työpaikkatarjonta varmistaa sekoittuneen kaupunkirakenteen toteutumisen tavalla, joka uusilla asuinalueilla ei yleensä ole mahdollista. Suunnitelmassa esitetään noin 440 000 kerrosneliömetrin lisärakentamista, jolla mahdollistetaan yli 6 500 uuden asukkaan muuttaminen Keilaniemeen. Diplomityön alussa esitellään Keilaniemi alueena, sen historia ja nykytila, jonka jälkeen arvioidaan suunnittelussa huomioitavia haasteita ja mahdollisuuksia. Seuraavaksi tarkastellaan valittuja esimerkkikohteita, ja esitellään suunnittelun lähtökohtana käytetty analyysi ja konseptiluonnokset. Diplomityön viimeisessä luvussa esitellään laadittu suunnitelma. fi
dc.format.extent 84+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Uusi urbaani Keilaniemi - Keilaniemen ja Otaniemen eteläosan täydennysrakentamissuunnitelma fi
dc.title New urban Keilaniemi - Infill Development plan for Keilaniemi and southern Otaniemi en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword täydennysrakentaminen fi
dc.subject.keyword Keilaniemi fi
dc.subject.keyword Otaniemi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085714
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Harris, Trevor
dc.programme Kaupunkisuunnittelu fi
dc.programme Urban Planning en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse