Learning Centre

Perinne voimavarana – tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor van Bolderen, Willem
dc.contributor.author Jahkonen, Hanna
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:14:20Z
dc.date.available 2016-12-08T13:14:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23595
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoituksena on laatia suunnitelma Lapinjärven Husulanmäelle sijoittuvalle uudelle asuinalueelle, jossa yhdistyvät maaseutuasumisen uudistaminen sekä maaseudun perinteen hyödyntäminen nykyaikaisessa rakentamisessa. Työ on saanut alkunsa toimeksiantona Lapinjärven kunnalta, jonka toiveena on suunnitelman laatiminen alueen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen tueksi. Työ on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Diplomityön aihe on erittäin ajankohtainen. Maaseudun viime vuosikymmenten aikaiset rakenteelliset muutokset ovat muuttaneet maaseudun merkitystä yhteiskunnassa ja käsitystämme maaseutuasumisesta – usko maaseudun tulevaisuuteen ja maaseutuasumisen perinteen säilymiseen on heikentynyt. Sen sijaan, että maaseutua kehitettäisiin kaupunkien esimerkin mukaan, olennaista maaseutuasumisen kehityksen kannalta on maaseudun omien vahvuuksien huomioiminen. Tämän ajatuksen pohjalta suunnitelmassa keskitytään maaseudun omaleimaisuuden hyödyntämiseen ja pyritään yhdistämään maaseudun perinne nykyaikaiseen asumiseen ja kehittyviin rakennustapoihin, ja siten luomaan uusia mahdollisuusia perinteen ja tulevaisuuden välimaastossa. Suunnittelualuetta leimaavat vaihtelevat maastonmuodot, monimuotoinen puusto sekä alueen vuosikymmeniä kestänyt rooli Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsänä, mikä luo haastavat lähtökohdat uuden suunnitelman laatimiselle. Luonnonolosuhteiden ohella suunnitelmaa ohjaavat vahvasti alueen vanha rakennuskanta sekä kunnan tavoitteet ihmislähtöisen ja yhteisöä tukevan asuinalueen muodostamiseksi. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, yhteisöllisyyden tukeminen sekä alueen olemassaolevan rakennuskannan hyödyntäminen ja vanhoista rakennuksista kumpuavan perinteen yhdistäminen nykyrakentamiseen muodostavat työn kolme pääteemaa, jotka vaikuttavat suunnitelman kaikilla tasoilla – koko suunnittelualueen tarkastelusta rakennusten detaljiikkaan. fi
dc.description.abstract This thesis aims to develop a design for rural housing, that responds to contemporary living requirements while staying respectful to the tradition of countryside living. The work was launched as a commission by the Lapinjärvi municipality in order to find a solution to support the further development efforts and area planning for the site located in the Husulanmäki area. This thesis has been made in collaboration with the Department of Architecture at Aalto University. The thesis adresses a currently significant subject. The structural changes of the recent decades have altered the role of rural areas in society, and our understanding of countryside living, having led to reduced confidence towards the future of rural areas, and the permanence of rural living. As opposed to developing rural housing areas using design principles of urban areas, it is crucial to take note of the inherent strengths of the countryside. Based on this idea, this thesis concentrates on taking advantage of the uniqueness of the site. The new design aims to combine tradition with contemporary and sustainable building, and by doing so, creates new opportunities between tradition and future. The site features alternating topography, diverse forest, and has a decades long role as a research area of the Finnish Forest Research Institute, therefore opposing a challenging starting point for the new design. Amongst the nature, the existing buildings, and the municipalitys goals to create a housing area with communal spirit appealing to its inhabitants, act as strong guidelines for this thesis. The preservation of the diverse nature as well as tradition, creating a design combining the existing buildings with the new, and the creation of a housing area inviting togetherness, form the three main themes of the new design. These three themes form the basis of this thesis work on every level and scale – from the area plan all the way down to the details. en
dc.format.extent 127 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Perinne voimavarana – tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä fi
dc.title Power of tradition – Future countryside living in Lapinjärvi en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword Lapinjärvi fi
dc.subject.keyword maaseutuasuminen fi
dc.subject.keyword puurakentaminen fi
dc.subject.keyword asuntosuunnittelu fi
dc.subject.keyword perinne fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085713
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Heikkinen, Pekka
dc.programme Puurakentaminen fi
dc.programme Wood Architecture en
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 55822
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics