Identiteetti ja rakenne elokuvakerronnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Franzén, Oskar
dc.contributor.author Nuuros, Anna
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:13:39Z
dc.date.available 2016-12-08T13:13:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23591
dc.description.abstract Kirjallinen kandidaatin opinnäyte tarkastelee identiteetin ja roolien käsittelyä elokuvailmaisussa. Keskiössä on etenkin elokuvan rakenne ja sen suhde elokuvan henkilöiden kokemaan todellisuuden ja minuuden kuvaan. Opinnäyte koostuu kolmesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta, elokuva-analyyseista ja oman työn arvioinnista. Kirjallisuuskatsaus tutkii audiovisuaalisen kerronnan teorioita liittyen identiteetin kannalta oleellisiin kerronnan osatekijöihin, kuten tarinainformaation välittämiseen, ajan käsittelemiseen ja vertauskuviin. Analyyseilla fiktioelokuvasta We Need to Talk about Kevin (2011) ja dokumenttielokuvasta A Gay Girl in Damascus: The Amina Profile (2015) pyritään laajentamaan ymmärrystä elokuvakerronnan keinoista ja löytämään työkaluja oman työn arviointiin. Työn viimeisessä osassa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen ja analyysien muodostaman viitekehyksen kautta kirjoittajan omia valintoja dokumentaarisen lyhytelokuvan Tyttö tuollainen (2016) leikkaajana. Kirjallisuuskatsaus esittelee varhaisen teoreetikon David Bordwellin käsitteen fabulasta ja syuzhetista, joihin suuri osa myöhäisemmästä kirjallisuudesta viittaa joko tukien, täydentäen tai kiistäen. Warren Bucklandin kokoelmateokset ja Allan Cameronin modulaarisen kerronnan teoriat esittävät konkreettisten tapausesimerkkien kautta suosittujen mutta kompleksisten Hollywoodteosten kerronnallisia valintoja ja niiden vaikutuksia katsojaan. Tällaiset elokuvat ovat usein kompleksisia sekä kerrontatavaltaan että kerrottavalta tarinaltaan. Ihmisen tietoisuus, mieli ja rinnakkaiset todellisuudet ovat tyypillisiä kysymyksiä, joita näissä teoksissa käsitellään. Epälineaarisuus, ajalliset silmukat, fragmentoitunut tila-aika-jatkumo ja labyrinttimäinen rakenne ovat puolestaan tyypillisiä rakenteellisia valintoja. Fiktioelokuva We Need to Talk about Kevin ei ole perinteinen kompleksisen Hollywoodkerronnan ilmentymä, mutta siinä on tunnistettavissa paljon samoja konventioita kuin tyypillisemmissä tapauksissa. Rikottu aikarakenne, subjektiivinen näkökulma, epäluotettava kertoja, jonka mielen järkkymisen asteesta emme katsojina voi olla täysin varmoja, sekä tiedon paljastamisen tahallinen viivyttely ovat esimerkkejä käytetyistä kerrontakeinoista. Dokumenttielokuva A Gay Girl in Damascus puolestaan on aiheensa puolesta kompleksinen, mutta käyttää lähinnä klassisia kerrontakeinoja. Oman leikkaustyön analysoinnissa elokuvassa Tyttö tuollainen nousee keskeisiksi kaksi kysymystä: tarinan ja kerrontatavan suhde sekä katsojan ja elokuvan henkilön välisen tietämisen, tuntemisen ja ymmärtämisen suhde. Elokuvan muodon suhde sisältöön ja tämän suhteen vaikutus katsojakokemukseen on yksi oleellisimmista tutkimuksen esiin tuovista kysymyksistä. Kirjallisuuskatsaus ja analyysit ovat vain yksittäisiä esimerkkejä elokuvakerronnallisista konventioista identiteetin käsittelyssä, eikä tulosten pohjalta voi johtaa yleispäteviä päätelmiä. Kirjallisuuskatsaus ja analyysit kuitenkin palvelevat tarkoitustaan oman työn analysoinnin viitekehyksen muodostamisessa. fi
dc.format.extent 40
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Identiteetti ja rakenne elokuvakerronnassa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword identiteetti fi
dc.subject.keyword rakenne fi
dc.subject.keyword elokuva-analyysi fi
dc.subject.keyword kompleksinen kerronta fi
dc.subject.keyword elokuvaleikkaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085709
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Heiskanen, Anna
dc.programme Elokuva- ja televisiotuotanto fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account