Helminauha – Tulevaisuuden Rantaraitti Espooseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Koivunen, Mikla
dc.contributor.author Nokso-Koivisto, Silja
dc.date.accessioned 2016-12-08T13:13:20Z
dc.date.available 2016-12-08T13:13:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23590
dc.description.abstract Tässä diplomityössä on laadittu kehityssuunnitelma Espoon ranta-alueelle sijoittuvalle virkistysreitille, jota kutsutaan Rantaraitiksi. Kehityssuunnitelma itsessään jakautuu konseptiin, yleissuunnitelmaan ja tästä tehtyihin tarkempiin suunnitelmiin, jotka toimivat esimerkkeinä Rantaraitin varrelle sijoittuvien toiminnallisten kokonaisuuksien suunnittelutason tavoitteista. Tarkoituksena on ollut kehittää olemassa olevasta reitistä ja sen ympäristöstä maisema-arkkitehtuurillisia keinoja käyttäen yhtenäinen, laadukas ja selkeä kokonaisuus sekä jatkaa reittiä koko rannan mittaiseksi. Reitin ympäristö on kehitetty korostamaan sen ominaispiirteitä ja tuomaan erilaisia toimintoja sekä palveluja osaksi reittiä lisäämään sen houkuttelevuutta. Reitin on tarkoitus tarjota käyttäjilleen lähivirkistyspalveluita, toimintoja ja toimia samalla osana kaupungin viheralueverkostoa sekä vaihtoehtoisena kulkuyhteytenä. Olemassa oleva noin 40 kilometriä pitkä Rantaraitti sijoittuu vaihtelevaan ympäristöön. Tämä koostuu muun muassa luonnonsuojelualueista, erilaisista asuinalueista, hiekkarannoista ja korkeasta toimistorakentamisesta. Reitin varrelle sijoittuu näiden ohella myös esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Reitin luonne vaihtelee sen ympäristön mukaan. Reitti sijoittuu osaksi kasvavaa ja kehittyvää kaupunkialuetta, joka jakautuu useaan kaupunkikeskukseen. Rantaraitti kulkee kolmen Espoon kaupunkikeskuksen, Tapiolan, Matinkylän ja Espoonlahden, tuntumassa. Reitin itäisin päätepiste sijoittuu Leppävaaran kaupunkikeskuksen läheisyyteen. Olemassa olevassa tilanteessa Rantaraitilla on epäjatkuvuuskohtia ja ajoradalla kulkevia osuuksia eikä sen ympäristö paikoittain vastaa virkistysreitille suunnattuihin odotuksiin. Rantaraitin varrelle sijoittuu vain vähän aktiviteetteja ja palveluita eivätkä ne ole jakautuneet sijainneiltaan tasaisesti reitin varrelle. Tämä diplomityö on laadittu tilaustyönä Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselle ja se palvelee sekä yleis- että asemakaavoitusta. Suunnitelman taustatiedoiksi on kerätty lähtötietoja ja laadittu analyyseja. Lähtötiedoissa ja analyyseissa on selvitetty suunnittelualueen lähtötilannetta, ongelmia ja potentiaalia. Osana lähtötietoja on tutkittu virkistysreitille ja alueille kohdistettua ohjeistusta sekä referenssejä reitistä ja sen houkuttelevuutta tukevista mahdollisista uusista palveluista ja toiminnoista. Näiden pohjalta on tehty muutoksia olemassa olevaan reittilinjaukseen ja jatkettu sitä sekä sijoitettu toiminnallisia keskittymiä osaksi reittiä tai sen varrelle. Reitin ympäristön vaihtelevuus luo sen ympäristöstä maisemallisesti vaihtelevaa. Maisemaa on tutkittu erilaisin keinoin ja suunnitelmassa näiden pohjalta ympäristöä on kehitetty korostamaan erityyppisten alueidensa ominaisia arvoja ja poistettu maisematilassa havaittuja epäkohtia ja rikkonaisuutta. Kehityssuunnitelma jakautuu kuuteen osaan. Ensimmäisenä näistä esitetään koko reitin kattava konsepti, joka tiivistää yleissuunnitelman idean. Konseptiin pohjautuva yleissuunnitelma esitetään kokonaisuutena toisessa osassa. Yleissuunnitelmassa on esitetty koko reitti, sen varrelle sijoittuvat toiminnalliset keskittymät, pysähdys- ja levähdyspaikat sekä sitä ympäröivät erityyppiset alueet. Kolmannessa osassa on avattu reittiä ympäröivien alueiden tyyppejä ja näiden kehitystarpeita, joihin on tarjottu ratkaisuja. Neljäs osa käsittelee yleissuunnitelman reitin linjausta ja tämän muutoksia. Viidennessä osassa on esitetty reitin varrelle suunnittelujen uusien palveluiden ja toimintojen sijainteja sekä ideoita. Kuudennessa osassa esitetään yleissuunnitelman pohjalta laadittuja tarkempia suunnitelmia. Nämä tarkemmat suunnitelmat ovat merkittäviä itsenäisiä reitin osia ja toimivat samalla esimerkkeinä yleissuunnitelman erityyppisten toiminnallisten keskittymien suunnittelun tasosta ja tavoitteista. fi
dc.format.extent 102 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Helminauha – Tulevaisuuden Rantaraitti Espooseen fi
dc.title Pearl string – Future recreational route in Espoo en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword Espoo fi
dc.subject.keyword Rantaraitti fi
dc.subject.keyword kehityssuunnitelma fi
dc.subject.keyword viheralue fi
dc.subject.keyword meri fi
dc.subject.keyword ranta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201612085707
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sinkkilä, Jyrki
dc.programme Maisema-arkkitehtuuri fi
dc.programme Landscape Architecture en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse