Possibility-Driven Design in Design-Oriented Communities

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Järvenpää, Eila, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.author Tamminen, Pia
dc.date.accessioned 2016-11-11T10:01:38Z
dc.date.available 2016-11-11T10:01:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-7126-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7127-5 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23478
dc.description.abstract This study examines possibility-driven design in design-oriented communities. Possibility-driven design refers to design through possibilities which make people flourish and thrive since it provides long-term positive effects on people's lives. The essence of the possibility-driven design lies in the positive development and opportunities of everyday human practice and needs. This study explores characteristics and drivers of ways of working and practices which prevails in design-oriented communities. The study combines emergent design flexibility and exploration of possibilities to design artefacts in the positive side of the solution spectrum. Empirical data is from the global open design community and local design-oriented community. This study approaches possibility-driven design from five perspectives: human-centred design, open design, business design modelling, affordances theory and intuition. Its aim is to offer insights and widen our understanding of how the possibility-driven design is manifested in design-oriented communities. Five publications, three empirical and two conceptual studies, are included in this study. This study contributes to design research, especially possibility-driven design research in three ways. First, it proposes explanation to why community members participate in collaborative activities of design-oriented communities. Second, it introduces ways of working and practices which prevail in design-oriented communities and third, it presents opportunities which can promote innovation practices in design situations. Practical implications of this study can be categorized into commercial, social and innovative. An understanding of current and potential strategic possibilities could prepare organizations to be more creative and able to answer to ambiguous demands of the markets, especially when facing the new challenges of digitalization. The findings can be valuable for policy makers who work with various groups of people in the society. The findings can be used to strengthen and support innovation practices in design situations. en
dc.description.abstract Tämä tutkimus käsittelee mahdollisuusjohteista suunnittelua ja muotoilua muotoiluorientoituneissa yhteisöissä. Mahdollisuusjohteinen muotoilu tarkoittaa suunnittelua ihmisten käytännön tarpeiden luomien mahdollisuuksien kautta, jotka saavat ihmiset menestymään siitä syystä, että mahdollisuusjohteinen muotoilu tarjoaa pitkäaikaisia positiivia vaikutuksia ihmisten elämiin. Mahdollisuusjohteisen muotoilun ydin on ihmisten käytäntöjen ja tarpeiden kautta syntyvien tilaisuuksien positiivisessa kehityksessä. Tämä tutkimus tarkastelee työtapojen ja käytäntöjen ominaisuuksia ja ohjaavia tekijöitä. Tutkimus yhdistää suunnittelun ja muotoilun joustavuuden ja mahdollisuuksien tunnistamisen tuotteiden ja palveluiden muotoilussa lähestymällä niitä positiivisilla ratkaisuilla. Empiirinen aineisto on peräisin globaalista avoimen muotoilun yhteisöstä ja paikallisesta muotoiluorientoituneesta yhteisöstä. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota oivalluksia ja laajentaa ymmärrystämme siitä, kuinka mahdollisuusjohteinen suunnittelu ja muotoilu toteutuvat muotoiluorientoituneissa yhteisöissä. Tähän tutkimukseen sisältyy viisi julkaisua, joista kolme on empiiristä ja kaksi konseptuaalista tutkimusta. Tämä tutkimus edesauttaa muotoilututkimusta, erityisesti mahdollisuusjohteisen suunnittelun ja muotoilun tutkimusta, kolmella tavalla. Tutkimus tarjoaa selityksen miksi yhteisön jäsenet osallistuvat yhteistyöaktiviteetteihin muotoiluorientoituneissa yhteisöissä. Lisäksi tämä tutkimus esittelee muotoiluorientoituneiden yhteisöjen työtapoja ja käytäntöjä ja ehdottaa, miten innovaatiokäytäntöjä voidaan tukea muotoilutilanteissa. Tämän tutkimuksen käytännön vaikutukset voidaan jakaa kaupallisiin, sosiaalisiin ja innovatiivisiin luokkiin. Nykyisten ja potentiaalisten strategisten mahdollisuuksien ymmärtäminen voi valmistaa organisaatioita olemaan luovempia ja kykenemään vastaamaan markkinoiden epäselviin vaatimuksiin, erityisesti kohdatessaan digitalisaatioon liittyviä haasteita. Tulokset voivat olla arvokkaita päättäjille, jotka työskentelevät erilaisten yhteiskunnallisten ihmisryhmien kanssa. Tuloksia voidaan käyttää innovatiokäytäntöjen vahvistamiseen ja tukemiseen suunnittelutilanteissa.  fi
dc.format.extent 127 + app. 102
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 235/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Tamminen, P. 2014. Community-Based Business Design Model, In: E. Bohemia, A. Rieple, J. Liedtka, R. Cooper (Eds.). Proceedings of the 19th DMI Academic Design Management Conference, Design Management in an Era of Disruption. London, 2-4 September, 2014. pp. 1802-1821. ISBN 978-0-615-99152-8. DOI: 10.13140/2.1.4764.6721
dc.relation.haspart [Publication 2]: Tamminen, P. and Moilanen, J. 2016. Possibility-Driven Spins in the Open Design Community. The Design Journal, Vol. 19. Issue 1, pp. 47-67. ISSN: 1460-6925 (print), 1756-3062 (online). DOI: 10.1080/14606925.2015.1064266
dc.relation.haspart [Publication 3]: Tamminen, P. and Järvi, K. 2014. The Role of Design in Service-Dominant Logic, In M. Toivonen (Ed.) Proceedings of the 24th Annual RESER (The European Association for Research on Services) Conference, Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare. Helsinki, 11-12 September, 2014. pp. 1533-1539. ISBN 978-951-38-7436-0
dc.relation.haspart [Publication 4]: Tamminen, P. 2016. Fiskars Village: Exploring possibilities for Collaboration in a Design-Oriented Community. Journal of Design, Business and Society, Vol.2, issue 2, pp. 147-162. ISSN: 20552106 (print), 20552114 (online). DOI: 10.1386/dbs.2.2.147_1
dc.relation.haspart [Publication 5]: Tonetto, L.M. and Tamminen, P. 2015. Understanding the Role of Intuition in Decision Making When Designing for Experiences: Contributions from Cognitive Psychology, Theoretical Issues in Ergonomics Science, Vol. 16, issues 6, pp.631-642. ISSN: 1463-922X (print), 1464-536X (online). DOI: 10.1080/1463922X.2015.1089019
dc.subject.other Industrial engineering en
dc.subject.other Management en
dc.title Possibility-Driven Design in Design-Oriented Communities en
dc.title Mahdollisuusjohteinen muotoilu ja suunnittelu muotoiluorientoituneissa yhteisöissä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword possibility-driven design en
dc.subject.keyword design-oriented community en
dc.subject.keyword mahdollisuusjohteinen suunnittelu ja muotoilu fi
dc.subject.keyword muotoiluorientoitunut yhteisö fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7126-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Desmet, Pieter, Prof., Delft University of Technology, the Netherlands
dc.rev Cooper, Racher, Prof., Lancaster University, UK
dc.rev Miettinen, Satu, Prof., University of Lapland, Finland
dc.date.defence 2016-11-25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account