Kuolevien kustannukset Suomessa – ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveydenhuoltokustannukset kuoleman lähestyessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Linna, Mika
dc.contributor.author Halminen, Olli
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:47:38Z
dc.date.available 2016-11-02T09:47:38Z
dc.date.issued 2016-10-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23382
dc.description.abstract Työssä tutkittiin suomalaisten vuonna 2013 kuolleiden yli 75-vuotiaiden potilaiden sosiaali- ja terveydenhuoltokustannusten kehittymistä kuoleman lähestyessä. Vahvana teoreettisena viitekehyksenä työssä toimi vanhustenhuollon alueellisen palvelujärjestelmän malli. Laajan rekisteriaineiston perusteella suoritettiin eksploratiivinen analyysi, jonka avulla selvitettiin, miten kuolevien vanhusten terveydenhuoltokustannukset kehittyivät ajan myötä kuoleman lähestyessä. Lisäksi tutkittiin, miten 12 suurimman kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltokustannukset muodostuivat otosryhmällä, ja millaisia eroja kuntien välillä oli. Myös analysoitiin, mitkä olivat eri ikäryhmien sekä potilaiden päädiagnoosien yhteydet potilaskohtaisten kustannusten suuruuteen. Tulosten perusteella kuolevien vanhusten resurssiluontoinen terveydenhuoltopalveluiden käyttö kasvaa räjähdysmäisesti viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kuntien välillä oli merkittäviä eroja kuolemaa lähenevän vanhustenhuoltojärjestelmän rakenteissa, mikä näkyi myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaihteluna. Erityisesti erikoissairaanhoidon vuodeosastokustannuksissa oli huomattavaa vaihtelua. Aineistoanalyysin jälkeen voidaan todeta, että vanhustenhuollon alueellinen palvelujärjestelmä on toimiva analyysityökalu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten analysoimiseen, ja sitä tulisi soveltaa tulevaisuudessa laajemmin alueellisen tason päätöksenteossa. fi
dc.description.abstract In this work social service and healthcare costs near death of Finnish patients over 75 years deceased in 2013 were studied. As a strong theoretical framework the model of regional elderly care service system was employed. By analysing an extensive reoutinely collected data set the development of healthcare costs of the elderly nearing death was explored. Also in this research the differences between the social and healthcare costs and the development of these in the 12 largest municipalities of Finland were compared. Also the connections between different age groups, main diagnoses and patient-related costs were analysed. According to results the resource use of healthcare services amongst elderly grows exponentially in the last three months before death. Between the municipalities there were prominent differences in the structures of elderly care service systems near death, which could also be seen in the variation of healthcare costs. Especially specialized care costs had significant variation. Based on the analysis we may conclude that the regional elderly care service system is a suitable analysis framework for studying social service and healthcare costs, and should be applied more widely in regional level decision making in the future. en
dc.format.extent 59
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kuolevien kustannukset Suomessa – ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveydenhuoltokustannukset kuoleman lähestyessä fi
dc.title Cost of dying in Finland – social service and healthcare costs of aging people near death en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kuolema fi
dc.subject.keyword sosiaali- ja terveydenhuoltokustannukset fi
dc.subject.keyword vanhustenhuollon alueellinen palvelujärjestelmä fi
dc.subject.keyword sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025483
dc.programme.major Service Management and Engineering fi
dc.programme.mcode TU322 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account