Huoneistoautomaation koetut hyödyt vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Zielinski, Jorma
dc.contributor.author Korpi, Ari
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:47:15Z
dc.date.available 2016-11-02T09:47:15Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23379
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa selvitetään automaatiokohteiden asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä huoneistoautomaation eri ominaisuuksien tärkeydestä. Huoneistoautomaatiolla viitataan rakennusautomaation siihen osaan, joka vaikuttaa suoraan asukkaan asuinolosuhteisiin. Tämä rajaa lämmöntuoton pois, muttei lämmönjakoa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa rakennusautomaatiovalmistajien tuotekehityksen ja markkinoinnin suuntaamiseen. Työssä luodaan sähköinen kyselykaavake, joka jää käyttöön asiakkaiden jälkiseurantaan. Kaavake jaetaan neljään asunto-osakeyhtiöön sisältäen yhteensä 164 asuntoa, joista saadaan 20kpl vastauksia. Tulokset ovat yhteneviä ennakko-oletusten kanssa, eli turvatoiminnot ja LVI-järjestelmien keskitetty hallinta ovat tärkeitä ja viihdelaitteiden ohjaus eivät ole tärkeitä. Vastausten vähäisen määrän takia tilastollisten päätelmien tekeminen on kuitenkin kyseenalaista. Lopuksi analysoidaan rakennusautomaatiomarkkinan nykytilaa ja tulevaisuutta erityisesti asukkaan näkökulmasta. fi
dc.description.abstract This study researches the experiences and views of inhabitants living in apartments equipped with apartment automation. Apartment automation refers to the part of building automation that affects directly the inhabitants living conditions. This excludes heat generation out of the scope, but not heat distribution. The main aim of this study is to produce information for building automation manufacturers to help them direct their product development and marketing efforts. A web survey form is generated, that is left to building automation manufacturers for customer inquiries. The survey is sent to four housing cooperatives consisting of 164 apartments combined, and 20 responses are received. Responses are in line with the initial assumptions, as in security functionalities and centralized control of HVAC systems are important and multimedia control is not important. Due to the low amount of responses any statistical analysis is questionable. As closing thoughts, analysis on the current and future status of the building automation market is given, especially from the view of the inhabitant. en
dc.format.extent 6 + 50
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Huoneistoautomaation koetut hyödyt vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa fi
dc.title Experienced benefits of home automation in non-subsidised housing production en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword huoneistoautomaatio fi
dc.subject.keyword rakennusautomaatio fi
dc.subject.keyword talotekniikka fi
dc.subject.keyword kyselytutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025480
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account