Virtualization and redundant design of data center automation supervisory network

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kuivalainen, Pasi
dc.contributor.advisor Virtanen, Joni
dc.contributor.author Nuorteva, Juhani
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:43:07Z
dc.date.available 2016-11-02T09:43:07Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23352
dc.description.abstract Data centers have important role of providing many different type of services through internet. This thesis will focus especially in IP based data center automation supervisory network redundant design through virtualization and consolidation. The research methods will be in early cases literal through practical observation which leads in the end measuring through case studies what type of RAID storage would be the best for virtualized automation supervisory network. Thesis breaks down this research into four different categories: Background research, virtualization research, network redundancy and performance analysis and practical RAID storage data migration tests in virtualized environment. First IP based networks and pure building automation networks will be introduced as background and how information travels in general in data center automation supervisory network. After this the research questions are identified. First how additional redundancy can be gained through virtualization and after that how additional performance and redundancy can be gained when topology for automation supervisory network is designed. Last major section research fuse virtualization and external RAID storages for VM and studies what RAID types would be best for automation supervisory network where data from field devices is collected and analyzed for operations management. The conclusion merge all of these four major research sections and questions into modern automation supervisory network virtualization solution. en
dc.description.abstract Dakeskuksilla on tärkeä rooli eri tietoteknisten palvelujen tarjoamisessa internet kautta luetettavasti. Tämä diplomityö keskittyy erityisesti datakeskuksen automaatiohallintaverkon redundattiseen ja luotettavaan suunnitteluun virtualisoinnin ja konsolidoinnin kautta. Tutkimusmenetelmissä käytetään sekä kirjallista tietoa että käytännön tutkimustuloksia RAID-levyjärjestelmän data migraatio testeistä. Diplomityö jakaa tutkimuksen tarkemmin neljään eri kategoriaan: Taustatutkimus, virtualisointi, verkon redundattisuus ja käytettävyys tutkimus sekä käytännön RAID-levyjärjestelmä data migraation vertailututkimus virtualisoidussa ympäristössä. IP-verkkojen ja puhtaan automaatioverkon esittelyn jälkeen diplomityössä käydään aluksi läpi miten tieto kulkee datakeskuksen automaation valvontaverkossa ja mitkä ovat verkon tärkeät komponentit virtualisointia ajatellen. Tämän jälkeen käydään läpi miten virtualisoinnilla ja oikealla verkkotopologialla voidaan lisätä verkon redundattisuutta. Viimeisessä osassa virtualisointi ja RAID-levyjärjestelmän toiminta yhdistetään ja tutkitaan, mikä RAID-levyjärjestelmä olisi paras ja luetettavin vaihtoehto automaatioverkon virtualisointiin. Työn lopputuloksessa yhdistetään nämä kolme päätutkimusta yhteen ja ehdotetaan datakeskuksen automaatioverkon virtualisointiratkaisua. fi
dc.format.extent 8+84
dc.language.iso en en
dc.title Virtualization and redundant design of data center automation supervisory network en
dc.title Datakeskuksen konesalin automaation valvontaverkon virtualisointi ja redundattinen toteutus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword automation supervisory network en
dc.subject.keyword virtualization en
dc.subject.keyword RAID en
dc.subject.keyword IP networks en
dc.subject.keyword BACnet en
dc.subject.keyword modbus en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025453
dc.programme.major Communications Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3029 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) en
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account