Design of a testing system for a power take-off unit of a wave energy converter converter

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pasanen, Sami
dc.contributor.author Manninen, Juha
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:42:03Z
dc.date.available 2016-11-02T09:42:03Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23343
dc.description.abstract Wave energy means producing electricity from ocean waves. After decades of reseach, and a multitude of prototype devices installed, this renewable energy source is still globally untapped, despite its high energy production potential. One of the design challenges in wave energy converters is the marine environment. Installing and testing devices in their actual domain is difficult and expensive. To mitigate this, the devices must be tested on dry land before deployment. Simulations and small scale experiments are vital in this process, but can only go so far. Especially, the product development of a hydraulic power take-off unit without a full scale test device is almost impossible. This work presents the test bench of a wave energy converter called WaveRoller, and proposes a new control algorithm for the test bench. The test bench is used in the power take-off unit product development and the commercialization of the wave energy converter. In its task, it has been a vital help. 350 kW marine version of the wave energy converter and its power take-off module developed using the test bench is under construction, and will be commissioned in Peniche, Portugal during 2017. The findings of this thesis will be used to further refine the test bench, and the improved test bench will be used to develop new models of power take-off units. en
dc.description.abstract Aaltoenergialla tarkoitetaan sähkön tuottamista meren aaltoliikkeestä. Vuosikymmenten tutkimuksen ja monien testilaitteiden jälkeen tämä uusiutuvan energian muoto on maailmanlaajuisesti vielä hyödyntämättä, huolimatta korkeasta potentiaalisesta energiantuotantokapasiteetista. Eräs merkittävä aaltoenergian suunnitteluhaaste on meriympäristö. Laitteiden asennus ja testaus oikeassa toimintaympäristössään on vaikeaa ja kallista. Tämän vuoksi laitteita tulee testata mahdollisimman pitkälle kuivalla maalla. Simulaatioilla ja pienen mittakaavan testeillä voidaan päästä pitkälle, mutta etenkin hydraulisen sähkötehontuotantoyksikön tuotekehitys on lähes mahdotonta ilman täyden mittakaavan koelaitetta. Tämä työ esittelee WaveRoller-nimisen aaltoenergiavoimalaitoksen sähköntuotantoyksikön täysikokoisen koelaitteen testipenkin, ja kehittää sitä varten uuden säätöalgoritmin. Testipenkin tarkoitus on auttaa aaltoenergiavoimalaitoksen tuotekehityksessä. Testipenkin tulee mallintaa mahdollisimman tarkasti voimia, joita aallot aiheuttavat laitteeseen, ja tässä tehtävästä se suoriutuu hyvin. 350 kW:n mereen asennettava versio sähkötehontuottoyksiköstä on rakenteilla, ja se tullaan asentamaan 2017 Portugalin Penicheen. Tämän työn löydöksiä tullaan hyödyntämään uusien laitemallien suunnittelussa. fi
dc.format.extent 8 + 87
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Design of a testing system for a power take-off unit of a wave energy converter converter en
dc.title Aaltoenergiavoimalaitoksen sähkötehontuottoyksikön testilaitteen suunnittelu fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword wave energy en
dc.subject.keyword hydraulic cylinder en
dc.subject.keyword power take-off en
dc.subject.keyword test bench en
dc.subject.keyword WaveRoller en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025444
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Zenger, Kai
dc.programme Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account