Learning Centre

Neljännen sukupolven mobiiliverkon tietoturvakartoitus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtinen, Kari
dc.contributor.author Oinonen, Riku-Antti
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:39:48Z
dc.date.available 2016-11-02T09:39:48Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23325
dc.description.abstract Tämä työ on kaksiosainen kartoitus neljännen sukupolven mobiiliverkkojen tietoturvaan. Työn ensimmäisessä osassa pyrimme tunnistamaan neljännen sukupolven mobiiliverkkoihin liittyvät uhkakuvat ja muodostamme uhkista taksonomian. Työn toisessa osassa määrittelemme testausmetodiikan verkkojen tietoturvan testaamiseksi ja testaamme työn toimeksiantajan verkon haavoittuvuutta tyypillisimpiin uhkakuviin. Mobiiliverkkojen radiorajapinnan ja puheliikenteen siirron tietoturva rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolella. Työn ensimmäisen osan perusteella opimme, että mobiiliverkkojen protokollat ja rajapinnat on suunniteltu oletuksella, ettei niitä väärinkäytetä. Verkkojen IP-teknologian konvergenssin myötä, rajapintojen vuotaminen ulkoverkkoihin ei kuitenkaan ole harvinaista. IP-teknologian kokonaisvaltaisen käytön myötä, hyökkäysten toteutukseen ei myöskään tarvita erityisiä ohjelmistoja tai laitteistoja. Mobiiliverkkojen tietoturva on myös altis niin sanotulle vesiputousefektille, sillä tietoturvahaavoittuvuus yhden operaattorin verkossa, voi vaarantaa lukuisten muiden operaattoreiden tietoturvan. Työn toisessa osassa määrittelimme viisi testitapausta ja neljä testauspistettä, neljännen sukupolven mobiiliverkkojen tietoturvan testaamiseksi. Tämän jälkeen ajoimme testit työn toimeksiantajan verkkoympäristössä. Testauksen tulosten perusteella pystyimme tunnistamaan muutamia tietoturvaongelmia ja antamaan suosituksia tietoturvan parantamiseksi. Työn toimeksiantaja voi käyttää työn tuloksia apuna verkon tietoturvan kehittämisessä. Työssä muodostettua taksonomiaa ja testausmetodiikkaa voidaan käyttää myös apuna muiden neljännen sukupolven mobiiliverkkojen tietoturvatestauksessa. fi
dc.description.abstract This thesis is a two-part security review of fourth generation (4G) mobile networks. In the first part we studied possible threats to 4G mobile networks and constructed a taxonomy to classify the threats. In the second part we defined a testing methodology and executed tests against the target network in order to review its security. Security of radio access network or voice communication are not in the scope of this study. Findings of the first part show that most of the interfaces and protocols used in mobile networks are designed with an assumption that all devices in the network can be trusted. However, due to IP convergence of mobile networks it is not rare that these interfaces are reachable also from untrusted external networks. The sole use of IP protocol in mobile networks makes also launching the attacks easy, as no special tools or equipment are needed to conduct the attacks. We also learned that if one network operator do not adhere good security practices, it can also expose several other operators at risk for attacks. In the second part we first defined a testing methodology containing five test cases and four testing locations. Next, we executed the tests following the methodology against the production network of the target organization. The test results revealed few security issues that need to be addressed. The target organization can use the test results to improve their security. Also, the developed taxonomy and testing methodology can be used as a tool for security testing other fourth generation mobile networks. en
dc.format.extent 76 + 3
dc.language.iso fi en
dc.title Neljännen sukupolven mobiiliverkon tietoturvakartoitus fi
dc.title Security review of fourth generation mobile network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword 4G fi
dc.subject.keyword EPS fi
dc.subject.keyword tietoturva fi
dc.subject.keyword tietoturvauhka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025426
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 54957
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics