Learning Centre

Improving the software development processes between Development and Operations departments at a telecommunications operator

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kiljunen, Arto
dc.contributor.author Söderström, Elias
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:33:29Z
dc.date.available 2016-11-02T09:33:29Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23278
dc.description.abstract This Master’s Thesis studies the improvement of software development processes of a tele-communications company by utilizing agile development methods. Specifically, this thesis focuses on improving the processes of a development organization within the telecommunications company that has been split into two distinct development departments. In order to apply agile development methods effectively, analysis of the situation had to be per-formed. The primary analysis method utilized during this thesis was a set of interviews conducted together with several employees of the company. Additionally, a quantitative data analysis was performed using Six Sigma process development methods in order to complement the interview results. The results from the analyses were that the telecommunications company needs to apply certain aspects of agile development, such as preferring local development teams, and improving cross-team collaboration and knowledge transfer, while avoiding some potentially ineffective aspects of agile development that would not be applicable in the specific situation of the company. Additionally, the company needs to focus on improving the processes related to development of newer, younger telecommunications systems, as this kind of system development particularly benefits from agile development. en
dc.description.abstract Diplomityö tutkii tietoliikenneyrityksen ohjelmistokehityksen prosessien parantamista ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien avulla. Erityisesti, diplomityö pyrkii kehittämään yrityksen ohjelmistokehitysyksiköiden välisiä prosesseja, sillä yksiköt ovat yrityksessä jaettu kahteen erilliseen kehitys- ja ylläpito-osastoon. Jotta ketterää kehitystä pystytään soveltamaan tehokkaasti, yrityksen nykyisestä tilanteesta piti suorittaa kattava analyysi. Pääasiallinen analyysimenetelmä diplomityössä oli haastattelu, joka toteutettiin yhdessä yrityksen työntekijöiden kanssa. Haastattelutulosten täydennykseksi työssä toteutettiin kvantitatiivinen data-analyysi käyttäen Six Sigma -prosessikehitysmenetelmiä. Diplomityön tulosten perusteella yrityksen on sovellettava eräitä ketterän kehityksen menetelmiä, kuten paikallisten kehitystyöryhmien perustamista sekä ryhmien välisen yhteistyön ja tiedonvälityksen parantamista, mutta samalla yrityksen tulee välttää tiettyjä sille sopimattomia ketterän kehityksen menetelmiä, jotka voisivat olla haitallisia yrityksen erityisessä tilanteessa. Lisäksi yrityksen tulee keskittyä iältään nuorten tietoliikennejärjestelmien kehitystyön prosessien parantamiseen, sillä tämän kaltaisien järjestelmien kehitys hyötyy eniten ketterän kehityksen menetelmien käyttöönotosta. fi
dc.format.extent 52 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Improving the software development processes between Development and Operations departments at a telecommunications operator en
dc.title Kehitys- ja ylläpito-osastojen välisten ohjelmistokehitysprosessien parantaminen teleoperaattoriyrityksessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword agile development en
dc.subject.keyword process development en
dc.subject.keyword process improvement en
dc.subject.keyword software development en
dc.subject.keyword six sigma en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025379
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kilkki, Kalevi
dc.programme Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54910
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse