Packet Synchronization Test Automation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lundqvist, Jonas
dc.contributor.author Hietala, Risto
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:29:31Z
dc.date.available 2016-11-02T09:29:31Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23251
dc.description.abstract Telecommunications network operators are shifting from circuit switched backhaul technologies into packet switched networks to save costs with increasing traffic loads. Frequency synchronization was inherently provided by the circuit switched network, but has to be provided by other means in packet switched networks. One solution is Precision Time Protocol (PTP), defined in IEEE standard 1588, which can be used to create a master-slave synchronization strategy to a network. Synchronization quality is an essential factor when using any synchronization technology. Packet synchronization quality requirements in different situations are defined in ITU-T recommendation G.8261. The objective of this thesis is to create test automation for ITU-T recommendation G.8261 Appendix VI performance test cases 12 through 17 for Precision Time Protocol. Hypothesis is that this automation will make testing more effective than if testing was done manually, allowing testing of more products in a smaller time frame. Automated test system was planned and implemented with various measurement and impairment devices, and testing software to utilize them and to generate results. As a result, PTP synchronization quality testing efficiency was increased by over 20% while reducing the possibility for human errors. en
dc.description.abstract Verkko-operaattorit vaihtavat matkapuhelinverkoissa käyttämiään tekniikoita piirikytkentäisistä pakettikytkentäisiin säästääkseen kustannuksia kasvavien liikennemäärien kanssa. Piirikytkentäisissä verkoissa taajuussynkronointi leviää verkkoteknologian myötä automaattisesti koko verkkoon, mutta pakettikytkentäisissä verkoissa se täytyy tuottaa muilla tavoin. Yksi ratkaisu ongelmaan on Precision Time Protocol (PTP), joka on määritelty IEEE standardissa 1588, ja jolla voidaan luoda verkkoon isäntä–renki -synkronointistrategia. Synkronoinnin laatu on keskeinen tekijä kaikissa synkronointiteknologioissa. Pakettisynkronoinnin laatuvaatimuksia eri tapauksissa on määritelty ITU-T suosituksessa G.8261. Tämän diplomityön tavoitteena on luoda testausautomaatio ITU-T suosituksen G.8261 liitteen VI suorituskykytesteille 12–17 käyttäen PTP:tä. Hypoteesina on, että automaation avulla testauksesta tulee tehokkaampaa, kuin jos samat testit suoritettaisiin manuaalisesti. Näin entistä useammat tuotteet saataisiin testattua entistä lyhyemmässä ajassa. Automatisoitu testausjärjestelmä suunniteltiin ja toteutettiin käyttäen valikoimaa erilaisia mittauslaitteita ja verkkoemulaattoreita, sekä näiden laitteiden hallintaan kehitettyä testausohjelmistoa. Lopputuloksena PTP-synkronointitestauksen nopeus parani yli 20 prosenttia ja inhimillisten virheiden mahdollisuus väheni. fi
dc.format.extent 66 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Packet Synchronization Test Automation en
dc.title Pakettisynkronointitestauksen automaatio fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword packet synchronization en
dc.subject.keyword precision time protocol en
dc.subject.keyword maximum time interval error en
dc.subject.keyword software test automation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025352
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Jäntti, Riku
dc.programme TLT fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account