Learning Centre

OECD-maiden työttömyyden klusterirakenteista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ilmonen, Pauliina
dc.contributor.author Alli, Pekka
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:27:16Z
dc.date.available 2016-11-02T09:27:16Z
dc.date.issued 2016-10-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23234
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena on tutkia OECD-maiden työttömyyden klusterirakenteita käyttäen hierarkkisia klusterointimenetelmiä. Työttömyydestä sekä muista kansantalouden hyvinvoinnin mittareita on aikaisemmin löydetty klusteroitumista maantieteellisten, kulttuurillisten sekä kielellisten tekijöiden perusteella. Tässä työssä työttömyyden käsitettä laajennetaan muihin työvoiman hyödyntämisen mittareihin ja nuorten työelämästä syrjäytymiseen, sekä etsitään 27 OECD-maasta klusterirakenteita koskien näitä tekijöitä. Työn aineisto on vuosilta 2010 ja 2014. Klusterianalyysin suorittamisen lisäksi työssä keskitytään eri klusterointimenetelmiin. Työn tuloksena on, että jokaisella työssä käytetyllä hierarkkisella klusterointimenetelmällä aineistosta on tunnistettavissa klusterirakenteita. Näitä tunnistettuja klusterirakenteita voidaan luonnehtia maantieteellisten tekijöiden perusteella kuten Pohjoismaat ja Etelä-Eurooppa. Muuta merkittävää tuloksissa on, että otosmaat sisältävät muutamia poikkeavia havaintoja (Kreikka, Turkki, Meksiko, Israel, Espanja), joiden työttömyys- ja työelämästä syrjäytymisluvut ovat huomattavasti erillään muista maista. Työn tulokset ovat suuntaa-antavia enemmän kuin määrittäviä, mutta tulosten stabiilisuutta vahvistaa eri menetelmillä saadut samankaltaiset tulokset. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis work is to study unemployment related cluster structures of OECD member countries. Hierarchical clustering methods are applied in the analysis. Previous studies have found geographical, lingual, and cultural clusters of OECD countries, when clustering was based on variables related to unemployment and other measures of welfare. In this thesis, instead using of simple unemployment rates, we in addition consider different aspects of unemployment, including youth not in education, employment or training. We then perform cluster analysis using these several unemployment related variables. In the analysis, we have data from 27 different OECD member countries from years 2010 and 2014. In addition to applying cluster analysis, this thesis gives a review of current clustering methods. Cluster structures were found with every hierarchical clustering method we applied. The found clusters can be characterized using common regional labels such as Nordic Countries and Southern Europe. Other significant result is that the data contains some outliers. Greece, Turkey, Mexico, Israel and Spain have high enough unemployment figures to stand out clearly from the rest of the countries. The results of this thesis are more descriptive than determining; nevertheless the repeated results of different approaches speak in behalf of the stability of the results. en
dc.format.extent 84
dc.language.iso fi en
dc.title OECD-maiden työttömyyden klusterirakenteista fi
dc.title On cluster structures in unemployment of OECD-nations en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword klusterointi fi
dc.subject.keyword työttömyys fi
dc.subject.keyword hierarkkinen klusterointi fi
dc.subject.keyword OECD-maat fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025335
dc.programme.major Systeemianalyysi ja operaatiotutkimus fi
dc.programme.mcode F3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ilmonen, Pauliina
dc.programme Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 54867
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse