Testiautomaation viitekehys OPC UA -tiedonsiirtoon kykeneville ohjelmoitaville logiikoille

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Seilonen, Ilkka
dc.contributor.author Koivumäki, Petteri
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:25:28Z
dc.date.available 2016-11-02T09:25:28Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23219
dc.description.abstract Ohjelmoitavat logiikat ovat vakiinnuttaneet asemansa tärkeänä osana teollisten automaatiojärjestelmien toteutuksia. Järjestelmien monimutkaistuminen sekä laatuvaatimusten kiristyminen luovat kuitenkin paineita järjestelmien testaajille. Kustannussäästöjä ja nopeampia toimitusaikatauluja tavoiteltaessa testaajien määrän lisääminen tai testausajan pidentäminen eivät ole loputtomasti mahdollisia. Ohjelmistokehitysalalla testausprosessien tehostamisen apuvälineiksi on luotu erilaisia testiautomaatiojärjestelmiä, joiden avulla työtä voidaan siirtää ihmiseltä koneelle. Fyysisten laitteiden testaukseen liittyvien haasteiden vuoksi vastaavien menetelmien hyödyntäminen automaatioalalla on kuitenkin ollut vähäistä. Tässä työssä tutkitaan OPC Unified Architecturen soveltuvuutta alustariippumattomaksi kommunikaatioprotokollaksi testiautomaatioviitekehyksen ja ohjelmoitavan logiikan väliseen tiedonsiirtoon. Työssä esitellään suunnitelma OPC UA -kommunikaatioon kykenevien ohjelmoitavien logiikoiden testaukseen käytettävälle testiautomaatioviitekehykselle. Suunnittelun pohjana käytetyt vaatimukset on määritelty tutustumalla teollisten automaatiojärjestelmien tehdastestausprosessiin ja testauksen automatisoinnin parhaisiin käytäntöihin. Suunnitelman käyttökelpoisuutta arvioidaan koejärjestelyllä, jossa suunnitelman pohjalta toteutetun järjestelmän avulla automatisoidaan ohjelmoitavan logiikan I/O -testausprosessi. Koejärjestely osoittaa, että OPC Unified Architecturen alustariippumaton lähestymistapa sopii hyvin ohjelmoitavien logiikoiden ja testiautomaatioviitekehyksen väliseen tiedonsiirtoon. Lisäksi voidaan todeta, että ohjelmoitavien logiikoiden testausprosesseja on mahdollista tehostaa testiautomaation avulla, joskaan kaikkia testauksen vaiheita ei ole mahdollista automatisoida pelkillä ohjelmistoratkaisuilla. fi
dc.description.abstract Programmable logic controllers are an important part of contemporary industrial automation systems. Growing system complexity and increasing quality expectations, however, are increasing the demand for more efficient testing processes. System vendors' aim to cut the development costs and speed up the delivery process set a limit to the number of test engineers and time available for testing. Test automation systems have established their role in software testing domain but limitations and challenges encountered when testing physical devices have kept such methods out of the reach of industrial automation testers. This thesis studies the feasibility of OPC Unified Architecture as a platform independent communication protocol between a test automation framework and programmable logic controllers. The work presents an architectural design for a test automation framework suitable for testing OPC UA -enabled programmable logic controllers. The design is based on requirements drawn from research towards industrial automation testing processes and best practices in test automation. The design is evaluated by creating an implementation of the system and using it to conduct a series of automated I/O -tests for the test platform. The results suggest that the platform independent nature of OPC Unified Architecture fares well when aiming for vendor independent interconnectivity between a general test automation framework and a programmable logic controller. Furthermore, by using test automation methods familiar from software test domain, it is possible to streamline the testing processes of physical devices to some extent even if not all testing activities can be automated. en
dc.format.extent 69 + 8
dc.language.iso fi en
dc.title Testiautomaation viitekehys OPC UA -tiedonsiirtoon kykeneville ohjelmoitaville logiikoille fi
dc.title Test automation framework for OPC UA -enabled programmable logic controllers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword OPC UA fi
dc.subject.keyword PLC fi
dc.subject.keyword testiautomaatio fi
dc.subject.keyword tehdastestaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025320
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA 3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seilonen, Ilkka
dc.programme Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account