Learning Centre

An Open and General Numerical Control and Machine Vision Based Architecture for Payment Terminal Acceptance Test Automation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kairi, Tatu
dc.contributor.author Pesonen, Sakari
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:23:44Z
dc.date.available 2016-11-02T09:23:44Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23205
dc.description.abstract Software testing is a crucial part of modern software development and it is commonly accepted fact that the earlier software defects and errors are found, the lower the cost of correcting those will be. Early detection of errors also increases the possibility to correct them properly. Acceptance testing is a process of comparing the developed program to the initial requirements. Acceptance testing of a system should be executed in an environment as similar as possible to the production environment of the final product. This master's thesis will discuss how to address these in automated acceptance testing environment of payment terminal software. This master's thesis will discuss the theories related to software testing, testing of embedded systems and the challenges related to the topic. Master's thesis will present an architecture for automated acceptance testing of payment terminals including the needed hardware and software. en
dc.description.abstract Ohjelmistotestaus on tärkeä osa modernia ohjelmistotuotantoa ja on yleisesti tunnustettu, että mitä aiemmin virheet ohjelmistosta löytyvät, sitä edullisempaa niiden korjaaminen tulee olemaan. Aikainen virheiden havaitseminen myös edesauttaa virheiden perusteellista ja laadukasta korjaamista. Hyväksymistestaus on ohjelmistotestauksen vaihe, jossa kehitettyä ohjelmistoa verrataan alkuperäisiin ohjelmistovaatimuksiin. Ohjelmiston hyväksymistestaus tulisi suorittaa lopullista tuotantoympäristöä mahdollisimman hyvin vastaavassa ympäristössä. Tämä diplomityö käsittelee näitä ohjeistuksia maksupäätteiden automaattisen hyväksymistestauksen ympäristössä. Tämä diplomityö käsittelee ohjelmistotestaukseen liittyvää teoriaa, sulautettujen järjestelmien testausta sekä aiheeseen liittyviä haasteita. Lisäksi diplomityö esittelee ympäristön maksupäätteiden automaattiseen hyväksymistestaukseen ja käsittelee siihen tarvittuja ohjelmistoja ja fyysisiä komponentteja. fi
dc.format.extent 62 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title An Open and General Numerical Control and Machine Vision Based Architecture for Payment Terminal Acceptance Test Automation en
dc.title Avoin ja yleispätevä numeeriseen ohjaukseen ja konenäköteknologioihin pohjautuva maksupäätteiden automaattisen hyväksymistestausympäristön arkkitehtuuri fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword automated acceptance testing en
dc.subject.keyword software testing en
dc.subject.keyword payment terminal en
dc.subject.keyword robot framework en
dc.subject.keyword computer viVision en
dc.subject.keyword open source en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025306
dc.programme.major Intelligent Products fi
dc.programme.mcode ETA3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sierla, Seppo
dc.programme AUT fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54838
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse