Palvelupisteverkoston optimointi kuluttajaliiketoiminnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aarnisalo, Pekka
dc.contributor.author Salonen, Osmo
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:23:36Z
dc.date.available 2016-11-02T09:23:36Z
dc.date.issued 2016-10-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23204
dc.description.abstract Tämä diplomityö keskittyy taloudellisesti kannattavimman palvelupisteverkoston löytämiseen kuluttajaliiketoiminnassa. Työ on tehty pakettiliiketoimintaa harjoittavalle logistiikkayritykselle ja sen fokus on verkkokauppojen kuluttajille lähettämissä paketeissa. Menetelmänä työssä käytetään systeemidynamiikkaa. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan systeemidynamiikan eroja muihin mallinnus- ja analyysimenetelmiin. Menetelmän avulla rakennettiin matemaattinen, pakettimarkkinaa kuvaava simulaatiomalli. Tutkittava ongelma voidaan jakaa kolmeen osaan: 1. Pakettimarkkinan käytöstä ohjaavien päätössääntöjen löytäminen ja todentaminen, 2. matemaattisen mallin rakentaminen löydettyjen päätössääntöjen pohjalta ja 3. mallin hyödyntäminen palvelupisteverkoston optimointiongelman ratkaisemiseksi. Mallia hyödynnettiin taloudellisesti optimaalisen palvelupisteverkoston tiheyden ja laadun etsimisessä. Menetelmän voidaan katsoa soveltuneen hyvin haasteen ratkaisemiseen. Lopputuloksena asiakkaalle toimitettiin uusi työkalu, jolla pystyttiin arvioimaan palvelupisteverkoston muutosten vaikutuksia taloudelliseen tulokseen, pakettivolyymeihin ja markkinaosuuteen. Työkalua hyödyntämällä löydetty optimaalinen palvelupisteverkosto vaikutti parhaimmillaan tuottavan noin 10% taloudellisen parannuksen alkuperäiseen verkostoon nähden. fi
dc.description.abstract This thesis focuses on finding the economically most viable service point network in consumer business. The work has been done to a logistics company, and its focus is on the parcel market generated by online shopping. The method used in the research and modelling is system dynamics. The literature study examines the differences of system dynamics and other analytical methods. In order to solve the research problem, a mathematical simulation model that describes the parcel market was built. The research problem could be divided into three parts: 1. Finding and validating the decision making rules that produce the observed behavior in the market, 2. building a mathematical model based on the decision making rules and 3. utilizing the model to solve the service point network optimization problem. The model was then utilized in the search for economically optimal service point network density and quality. The system dynamics method could be considered well suited for this challenge. As a final result, a new tool was presented to the client with which it was possible to assess the impact of changes in service point network to the company’s financial performance, package volumes and market share. According to the model, the found optimal service point network produced a 10% increase in company’s economical result in comparison with the original network. en
dc.format.extent 62
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Palvelupisteverkoston optimointi kuluttajaliiketoiminnassa fi
dc.title Optimizing customer service network in consumer services en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.subject.keyword pakettiliiketoiminta fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.subject.keyword kuluttajaliiketoiminta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025305
dc.programme.major Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.programme.mcode AS3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Zenger, Kai
dc.programme Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account