Mittausten hallintajärjestelmä puolustusvälineteollisuuden yritykseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Savander, Mikko
dc.contributor.author Markkula, Santeri
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:21:41Z
dc.date.available 2016-11-02T09:21:41Z
dc.date.issued 2016-10-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23189
dc.description.abstract NATO:n julkaisema AQAP 2110 standardi vaatii ISO 10012 standardin mukaisen mittausten hallintajärjestelmän noudattamista yrityksen laadunvarmistusmittauksissa. ISO 10012 asettaa vaatimukset mittausprosesseille ja mittauslaitteistoille. Merkittävin osa vaatimuksista koskee mittausprosesseista tehtävää ja niissä syntyvää dokumentaatiota ja metrologista varmennusta. Vaatimuksia on myös mittausten hallintajärjestelmän ja mittausprosessien hallinnalle, seuranalle, parantamiselle, resursseille ja poikkeamien hallinnalle. ISO 10012 mukainen mittausten hallintajärjestelmä ohjaa yrityksen mittausprosessien käsittelyä ja pyrkii jatkuvasti parantamaan itseään, sekä mittausprosesseja. Näin saavutetaan laadukkaampia mittaustuloksia, joiden avulla on mahdollista parantaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä. ISO 10012 vaatimusten täyttämiseksi analysoitiin standardin vaatimukset ja kuvattiin yrityksen mittausten hallintajärjestelmä prosessina, jonka lähtötilana on asiakkaan, viranomaisen, lainsäädännön tms. mittausta koskeva vaatimus ja lopputuloksena standardin vaatimusten mukaisella mittausprosessilla tuotettu mittaustulos. Lisäksi kirjoitettiin menettelyohjeet mittausten hallintajärjestelmästä, mittausprosessien kuvaamisesta, mittausepävarmuuden määrittämisestä, mittalaitteiden hallinnasta ja metrologisten vaatimusten johtamisesta. Menettelyohjeiden laatimisen tueksi suoritettiin esimerkkimittausprosessi tuliputken kaliiperin mittaamisesta. Kehitetty mittausten hallintajärjestelmä integroitiin osaksi yrityksen toimintajärjestelmään, jolloin yrityksen toiminta täyttää AQAP 2110 vaatimukset mittausten hallintajärjestelmästä. fi
dc.description.abstract AQAP 2110 standard published by NATO demands, that requirements of ISO 10012 shall be applied to measurement processes used in quality assurance. SFS-EN ISO 10012:2003 sets requirements for measurement processes and measurement devices. The majority of requirements manages for measurement process documentation and metrological confirmation. Also requirements for measurement process management, monitoring, analysis, improvement, resources and control of nonconformities. According to ISO 10012 the measurement management system controls the management of measurement processes and strives to continuously improve itself and measurement processes. The management system aims to high quality measurement results, that can be used to improve customer satisfaction. To full requirements of ISO 10012 the standard was analysed and the measurement management system was characterized as a process chart. A Code of practice with necessary guides was developed and wrote to implement management system into the company operations. Guides were written for measurement management system, specifying measurement processes, determining measurement uncertainty, measurement management system and determination of metrological specifications. A demo measurement process was implemented for barrel caliber measurement according to procedures of developed measurement management system to support writing of guides. The developed measurement management system was integrated into the operating system of the company to assure that company operations full fill AQAP 2110 requirements for measurement management system. en
dc.format.extent 62+27
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Mittausten hallintajärjestelmä puolustusvälineteollisuuden yritykseen fi
dc.title Measurement management system in defence industry company en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ISO 10012 fi
dc.subject.keyword metrologia fi
dc.subject.keyword mittausprosessi fi
dc.subject.keyword mittausten hallintajärjestelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201611025290
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tammi, Kari
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account