Tulospalkkiojärjestelmän vaikutus asiantuntijoiden työntekoon - case: Yritys X

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kankaanranta, Johanna
dc.date.accessioned 2016-11-01T11:20:31Z
dc.date.available 2016-11-01T11:20:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23095
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää miten tulospalkkiojärjestelmillä pyritään vaikuttamaan henkilöstön toimintaan sekä kartoittaa, miten toimeksiantoyrityksen asiantuntijat kokevat yrityksessä käytössä olevan järjestelmän vaikuttavan toimintaansa ja miten käytössä olevaa järjestelmää voitaisiin kehittää. Tulospalkkiojärjestelmän sekä palkitsemisen kehittämiseksi on case-yrityksen kannalta tärkeää tietää näistä asiantuntijoiden näkemyksistä. Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisena tutkimuksena puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua käyttäen. Tutkimuksen aikana haastattelin yhdeksää case-yrityksen asiantuntijaa monipuolisen ja syvällisen näkemysien saavuttamiseksi. Haastatteluiden teemat perustuivat tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseen, mutta haastatteluissa ilmeni myös muita case-yritystä koskevia aiheita. Tutkielman tuloksissa korostuivat kokemus oikeudenmukaisuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksista. Tulospalkkiojärjestelmää pidettiin tärkeänä palkitsemistapana, mutta sen toimintaa ohjaavaa vaikutusta ei nähty kovin vahvana mm. palkkion pienuuden takia. Kehityskohteiksi nousivat kaukaisiksi todettujen mittarien painoarvojen pienentäminen, palkitsemisviestinnän kehittäminen sekä oikeudenmukaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. fi
dc.format.extent 64
dc.language.iso fi en
dc.title Tulospalkkiojärjestelmän vaikutus asiantuntijoiden työntekoon - case: Yritys X fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword asiantuntija
dc.subject.keyword tulospalkkiojärjestelmä
dc.subject.keyword palkitseminen
dc.subject.keyword suoriteperusteinen palkitseminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201801181093
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon asiantuntijat
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon tulos
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon palkkiot
dc.ethesisid 14735
dc.date.dateaccepted 2016-09-06
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account