Vastuunkantajat - Hallituksen jäsenen asunto-osakeyhtiöoikeudellinen vastuu ja sen aktualisoituminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ekroos, Ari, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.contributor.author Malk, Markus
dc.date.accessioned 2016-10-31T10:01:24Z
dc.date.available 2016-10-31T10:01:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-7105-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7106-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23074
dc.description.abstract The doctoral dissertation analyzes the content and the actualization of the liability of a member of the board of directors of a limited liability housing company, from a legal dogmatics and law and economics point of view. The study is limited within Limited Liability Housing Companies Act (asunto-osakeyhtiölaki, 1599/2010, the Act), specifically chapter 24, section 1. According to the section, a member shall be liable for damages for the loss that he has while in office deliberately or negligently caused to the housing company, a shareholder or a third party. The liability of a board member is structured by the principles of general company law and tort law. The previous affects what are the duties of the board of directors and what are the duties of an individual board member. The latter sets forth the rules by which a party suffering damage must prove that the board member has damaged his interest and how much. In addition, tort law governs the amount of compensation that is calculated, and what can be included in a conciliation. The liability is also structured by the special features of the Act. The membership of the board is a permanent task until the member resigns, is dismissed, loses eligibility for the membership, or his term ends. As long as he is a member of the board, his liability can be actualized by actions taken during the general board meeting and activities the board takes or does not take, whether he participates in the meetings or not. The board member has a duty of care. No member of the board can avoid the liability of a limited housing company by being passive with a case the board must handle. Inactivity towards the duties may occur during the arrangement of a case in the board meeting or absence from the meeting the board should make a decision. The member has a duty of act in a company. Therefore, the number of absences from the meetings does not release him from the responsibilities. The member may limit his individual liability by voting against the majority or leaving a dissenting opinion into the minutes. The study shows, there are several other means – like a division of tasks of the board, professional competence, health and manipulation of the member – one must take into account when assessing the actualization and the amount of damage.The principle of full compensation is applied in the liability in limited housing company law. However, there is one exception. The amount of damage can be arbitrated in court if the party suffering damage fails to take appropriate tasks to limit the damage, and the compensation would be unreasonable for the member of the board. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa analysoidaan oikeusdogmaattisesti ja oikeustaloustieteellisesti hallituksen jäsenen asunto-osakeyhtiöoikeudellisen vastuun sisältöä ja aktualisoitumista. Tutkimus on rajattu koskemaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2010) 24 luvun 1 pykälää. Sen mukaan hallituksen jäsen vastaa vahingosta, jonka hän aiheuttaa tuottamuksellisesti tai tahallisesti yhtiölle, osakkaalle tai sivulliselle. Hallituksen jäsenen asunto-osakeyhtiöoikeudellista vastuuta strukturoivat yleisen osakeyhtiöoikeuden ja yleisen vahingonkorvausoikeuden periaatteet. Yleinen osakeyhtiöoikeus vaikuttaa siihen, millainen asunto-osakeyhtiön organisaatio on ja mitä hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluu. Yleisen vahingonkorvausoikeuden merkitys asunto-osakeyhtiöoikeuteen ilmenee periaatteissa, joiden mukaan vahingonkärsijän on osoitettava, että asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen on aiheuttanut vahingon ja mikä on syntyneen vahingon määrä. Lisäksi yleinen vahingonkorvausoikeus jäsentää tapaa, jolla korvauksen määrä määräytyy ja mitä korvauksen sovittelussa otetaan huomioon. Vahingonkorvausvastuuseen vaikuttavat osaltaan asunto-osakeyhtiöoikeuden erityispiirteet. Hallituksen jäsenyys on pysyvä rooli, josta henkilö vapautuu aino-astaan erotessaan hallituksen jäsenyydestä, jäsenyyden lakatessa erottamisen, jäsenkelpoisuuden menettämisen myötä tai toimikauden päättyessä. Vastuu ei aktualisoidu pelkästään sen perusteella, kuinka hallituksen jäsen menettelee hallituksen kokouksessa. Niin kauan kuin henkilö kuuluu hallitukseen, hän pääsääntöisesti vastaa hallituksen kaikesta toiminnasta, vaikka hän ei osallistu hallituksen työskentelyyn. Koska hallituksen jäsenellä on pysyvä huolellisuusvelvollisuus, hän ei voi väilttää vastuuta vetoamalla passiivisuuteen asiassa, joka kuuluu asunto-osakeyhtiön hallitukselle. Hallituksen jäsen voi rajata individuaalista vastuutaan äänestyskäyttäytymisellä ja jättämällä eriävän mielipiteen hallituksen pöytäkirjaan. Tutkimuksessa osoitettaan, että myös muilla seikoilla – kuten hallituksen tehtäväjaolla, ammattiosaamisella, terveydentilalla ja manipuloinnilla – on merkitystä arvioitaessa vastuun aktualisoitumista ja hallituksen jäsenelle määrättävän vahingonkorvauksen määrää.Asunto-osakeyhtiöoikeudelliseen vahingonkorvaukseen sovelletaan pääsääntöisesti täyden korvauksen periaatetta. Aktualisoituvan vahingonkorvauksen määrää voidaan kuitenkin sovitella, jos vahingonkärsijä ei ole ryhtynyt asianmukaisiin toimiin kohtaamiensa vahinkojen rajoittamiseksi, tai maksettava korvausmäärä olisi kohtuuton. fi
dc.format.extent 332
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 228/2016
dc.subject.other Law, Patents en
dc.title Vastuunkantajat - Hallituksen jäsenen asunto-osakeyhtiöoikeudellinen vastuu ja sen aktualisoituminen fi
dc.title The liable persons – The liability of a board member of a limited liability housing company and its actualization fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword asunto-osakeyhtiö fi
dc.subject.keyword yhtiöoikeus fi
dc.subject.keyword hallituksen jäsen fi
dc.subject.keyword hallituksen jäsenen vastuu fi
dc.subject.keyword housing company en
dc.subject.keyword company law en
dc.subject.keyword board of directors en
dc.subject.keyword liability of a board member en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7105-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Ekroos, Ari, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Pönkä, Ville, Docent, University of Helsinki, Finland
dc.rev Saarnilehto, Ari, Prof., University of Turku, Finland
dc.rev Vahtera, Veikko, Prof., University of Tampere, Finland
dc.date.defence 2016-11-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account