Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen kriteereiden siirtäminen kehitysmaatavarantoimittajalle. Case: Suomalainen vähittäiskauppa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hento, Marjut
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:14Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/229
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Tutkielmassani tutkin miten suuren suomalaisen tukku- ja vähittäiskaupan ostamista harjoittavat toimijat siirtävät vastuullisuuden vaatimukset tavarantoimittajille käyttäen Business Social Compliance Initiative (BSCI) monitorointijärjestelmää. BSCI on eurooppalaisten kauppaketjujen muodostama liittymä, jonka tavoitteena on edistää kehittyvien maiden tavarantoimittajien sosiaalisia auditointeja. BSCI-yhteisön jäsen sitoutuu auditoimaan 2/3 kehittyvien riskimaiden tavarantoimittajistaan 3 ½ vuoden sisällä yhteisöön liittymisestä. Riskimaissa tapahtuu ihmis- ja työelämän oikeuksien loukkaamista, pääasiassa kansallisen työlainsäädännön vähäisen valvonnan vuoksi. Tutkielmassani kuvailen mitä keinoja ostajat voivat käyttää, jotta kehittyvien maiden tavarantoimittajat omaksuisivat BSCI-prosessin. Tavoitteena on myös kartoittaa kuinka sosiaalisesti vastuulliset hankinnat ovat edenneet kohdeorganisaatiossa ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tavarantoimittajien vastuullisuuden kehitykseen. Teoreettinen viitekehys on muodostettu aikaisemman kirjallisuuden ympärille. Olen käyttänyt tieteellisiä artikkeleita osoittamaan millaista keskustelua yritysten yhteiskuntavastuusta, sosiaalisesta vastuusta sekä vastuullisista hankinnoista käydään. Teoriakatsauksessa korostuvat tutkijoiden erimielisyydet käsitteiden sisällöstä sekä niiden toimivuudesta käytännön tasolla. Aiemmassa tutkimuksessa on tehty mielenkiintoinen havainto ostavien yritysten tavasta yrittää siirtää vastuullinen ajattelu suoraan kehittyvien maiden tavarantoimittajille erilaisten toimintaperiaatteiden kautta. Nyt on havahduttu siihen, että toimintaperiaatteiden siirtämiseen liittyy ongelmia kehittyvien maiden lain, osaamisen ja vallitsevien toimintatapojen johdosta. Tutkielmani aineisto koostuu haastatteluista, Keskon, S-ryhmän ja Stockmannin julkaisemista yhteiskuntavastuun raporteista ja Keskon tilipäätöstiedotteesta. Esitän ja analysoin haastatteluiden kommentteja. Olen myös hyödyntänyt Keskon, S-ryhmän, Stockmannin ja BSCI-yhteistyöliittymän internetsivuja. Tutkimusprosessini on kestänyt lokakuusta 2008 toukokuuhun 2009. Oleellisin johtopäätös on, että yksittäisen yrityksen ostaja ei omaa pakottavia keinoja, joilla saada tavarantoimittajat mukaan sosiaalisen vastuun todentamiseen. Tutkielmani johtopäätökset tukevat kirjallisuudessa esiintyneitä havaintoja, joissa kehittyvien maiden erilainen kulttuuri ja maissa vallitseva toimintatapa estävät vastuullisuuden suoran siirtämisen länsimaista. Merkittävimmiksi BSCI-prosessin etenemistä hidastaviksi tekijöiksi nousevat konkreettisten sanktioiden puute, tavarantoimittajien alhainen osaamisen taso sekä yrityksen hankintojen pieni volyymi. fi
dc.format.extent 117
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen kriteereiden siirtäminen kehitysmaatavarantoimittajalle. Case: Suomalainen vähittäiskauppa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword BSCI
dc.subject.keyword Riskimaahankinta
dc.subject.keyword Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat
dc.subject.keyword Yhteiskuntavastuu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151141
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon vähittäiskauppa
dc.subject.helecon retail trade
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.subject.helecon hankinnat
dc.subject.helecon purchasing
dc.subject.helecon kehitysmaat
dc.subject.helecon developing countries
dc.subject.helecon toimitusketju
dc.subject.helecon supply chain
dc.ethesisid 12097
dc.date.dateaccepted 2009-08-28
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account