Asuntojen hinnanmuodostus hedonisella menetelmällä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Brotherus, Juhana
dc.date.accessioned 2012-02-10T11:29:29Z
dc.date.available 2012-02-10T11:29:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2293
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on esitellä hedonisten hintojen teoriaa sekä tarkastella asuntojen hinnanmuodostusta hedonisella menetelmällä pääkaupunkiseudulla. Teoriaosuus on kirjallisuuskatsaus hedonisten hintojen teoriaan, minkä lisäksi selvitetään teorian soveltuvuutta asuntomarkkinoiden kuvaukseen. Katsauksen perusteella hedonisten hintojen teoria sopii hyvin tutkielman empiirisen osion kaltaisen asuntomarkkinatutkimuksen perustaksi. Aineisto tutkielman empiiristä vaihetta varten on saatu Kiinteistömaailmalta, joka on pääkaupunkiseudun suurin välitysketju. Lisäksi tutkielmaa varten kerättiin aineistoa haastattelemalla Kiinteistömaailman kiinteistönvälittäjiä. Empiirisen osion tavoitteena on selvittää asunnon eri ominaisuuksien vaikutusta pääkaupunkiseudun kerrostaloasuntojen hintaan. Tutkielmassa rakennetaan useita hedonisia estimointimalleja pienimmän neliösumman menetelmällä. Tutkimustulokset valottavat useiden ominaisuustekijöiden vaikutuksia asunnon hintaan. Saunan, parvekkeen, hissin, asuinkerroksen, tontin omistuksen, rakennusvuoden, autopaikan, kunnon ja sijainnin vaikutuksia asuntojen hintoihin verrataan sekä Vainion (1995) ja Laakson (1997) tutkimustuloksiin että haastateltujen kiinteistönvälittäjien arvioihin. Uudella aineistolla saatuja tuloksia voidaan suhteuttaa aiempiin tutkimustuloksiin. Tutkielman empiirisessä osiossa selvitetään lisäksi ominaisuustekijöiden vaikutusten muutoksia sekä havaitaan eroja Vainion ja Laakson tutkimustuloksiin. Kiinteistönvälittäjien näkemykset noudattavat varsin tarkasti saatuja tuloksia, minkä perusteella voidaan todeta alan ammattilaisten tuntevan asuntojen hinnanmuodostuksen varsin tarkasti. fi
dc.format.extent 93
dc.language.iso fi en
dc.title Asuntojen hinnanmuodostus hedonisella menetelmällä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword hedonisten hintojen teoria
dc.subject.keyword hedoninen menetelmä
dc.subject.keyword asuntojen hinnat
dc.subject.keyword asuntojen ominaisuudet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163179
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Economics en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon asunnot
dc.subject.helecon apartments
dc.subject.helecon kiinteistöt
dc.subject.helecon real estates
dc.subject.helecon hinnat
dc.subject.helecon prices
dc.ethesisid 12730
dc.date.dateaccepted 2011-12-20
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse