Liikearvon arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä pohjoismaisissa pörssiyrityksissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Pöntinen, Olli
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:14Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/228
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pohjoismaisissa pörssiyrityksissä liikearvojen arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat ulkopuolisten sidosryhmien havaittavissa. Arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä etsitään sekä taloudellisista tunnusluvuista että yrityskauppojen ominaisuuksista. Tutkimuksen toisessa osassa testataan havaittujen arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuutta vertaamalla niitä yritysten markkinatuottoihin. Lähdeaineisto Aineistona käytetään Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörsseissä listattuja yrityksiä. Näiden yritysten tekemiä yrityskauppoja, joissa myös ostokohde on listattu yritys, seurataan vuodesta 2000 vuoteen 2008 ja tehtyjä arvonalentumiskirjauksia havainnoidaan välillä 2005–2008. Aineiston käsittely Tutkimus on tyypiltään kvantitatiivinen ja logistisella regressiolla tutkitaan eri tekijöiden vaikutusta toteutuneisiin arvonalentumisiin. Arvonalentumisten ajoitusta tutkitaan selvittämällä liikearvon arvonalentumiskirjausten vaikutusta yritysten osakkeiden markkinatuottoihin ilmoitusvuonna sekä neljänä edeltävänä vuotena ns. käänteisellä regressiolla. Tulokset Liikearvojen arvonalentuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat niin monet tekijät, että on vaikea määrittää yksittäisiä tekijöitä joilla olisi tilastollista merkitystä tapahtuman kannalta. Yhdistelemällä teorian pohjalta valikoituja selittäviä muuttujia on kuitenkin mahdollista kokonaisuutena jossain määrin selittää arvonalentumisia. Lisäksi havaitaan, että yrityskauppojen ominaisuuksien huomioiminen parantaa arvonalentumisten selitettävyyttä. Näyttöä on löydettävissä myös siitä, että liikearvojen todellinen arvonalentuminen edeltää ajallisesti raportoituja arvonalentumisia. fi
dc.format.extent 71
dc.language.iso fi en
dc.title Liikearvon arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä pohjoismaisissa pörssiyrityksissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword liikearvo
dc.subject.keyword arvonalentuminen
dc.subject.keyword logistinen regressio
dc.subject.keyword IAS 36
dc.subject.keyword IFRS 3
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151140
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.subject.helecon liikearvo
dc.subject.helecon goodwill
dc.subject.helecon Pohjoismaat
dc.subject.helecon Scandinavia
dc.ethesisid 12096
dc.date.dateaccepted 2009-05-18
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account