Häiriökäyttäytyminen myymäläympäristössä - kuluttajien narratiiveja häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen ja turvattomien asiointipaikkojen kokemisesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Ye, Xiang
dc.date.accessioned 2012-02-10T11:29:25Z
dc.date.available 2012-02-10T11:29:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2284
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet: Häiriökäyttäytyminen on suomalaisessa myymäläympäristössä hyvin yleinen ja kiu-sallinen ilmiö, jonka vaikutuksia asiakkaiden kokemuksiin ja asiointikäyttäytymiseen ei ole aikaisemmin syvennytty akateemisessa maailmassa. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään merkityksiä, joita kuluttajat antavat myymäläympäristössä esiintyvälle häiriökäyttäytymiselle. Sen kokonaisvaltainen tavoite on ymmärtää, miten häiriökäyt-täytyminen vaikuttaa kuluttajan kokemukseen myymäläympäristöstä ja sen turvalli-suudesta, ja sitä kautta kuluttajan omaan käyttäytymiseen. Aineisto ja tutkimusmenetelmä: Tutkimusilmiöitä lähestyttiin narratiivisella viitekehyksellä, joka keskittyy kerronnan kautta annettuihin merkityksiin. Empiiristä tutkimusta varten järjestettiin kuusi ryhmä-keskustelutilaisuutta, joissa osallistujat keskustelivat häiriökäyttäytymiseen ja myy-mäläympäristön turvattomuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja näkemyksistään. Kerä-tystä keskusteluaineistosta muodostettiin kollektiivisia merkityksiä välittäviä kompo-siittinarratiiveja. Tulokset ja johtopäätökset: Aineistosta luotiin viisi laajaa narratiivikokonaisuutta, jotka käsittelevät suomalaisen kuluttajaidentiteetin muotoutumista, häiriökäyttäytymistä, asiointipaikkojen kokemista turvattomana, välttämistä kuluttajien reagoivana toimintana sekä myymäläympäristön hallintaa häiriökäyttäytymisen ja turvattomuuden vähentämisen keinona. Kuluttajien diskursseista tunnistettiin kolme suhtautumiseltaan ja toimintatavoiltaan erilaista ku-luttajatyyppiä: itsevarma, ymmärtävä sekä varovainen kuluttaja. Todettiin, että omak-sutulla kulttuurilla ja totutulla elinympäristöllä on suuri merkitys sille, millaisia arvoja ja odotuksia ihmiset liittävät arkiasiointiin, ja sitä kautta siihen, miten he kokevat häiriö-käyttäytymisen sekä myymäläympäristön turvallisuuden ja turvattomuuden. Myymä-läympäristön hallintaan liittyvien tekijöiden, kuten turvallisuusjärjestelyiden, todettiin voivan parantaa asiointipaikkojen turvallisuusmielikuvaa. fi
dc.format.extent 110
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Häiriökäyttäytyminen myymäläympäristössä - kuluttajien narratiiveja häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen ja turvattomien asiointipaikkojen kokemisesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword consumer behaviour
dc.subject.keyword kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.keyword control
dc.subject.keyword valvonta
dc.subject.keyword experience
dc.subject.keyword kokemus
dc.subject.keyword marketing
dc.subject.keyword markkinointi
dc.subject.keyword narrative
dc.subject.keyword tarina
dc.subject.keyword security
dc.subject.keyword turvallisuus
dc.subject.keyword shops
dc.subject.keyword myymälät
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163170
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon myymälät
dc.subject.helecon shops
dc.subject.helecon shoppailu
dc.subject.helecon shopping
dc.subject.helecon kuluttajat
dc.subject.helecon consumers
dc.subject.helecon asiakkaat
dc.subject.helecon customers
dc.subject.helecon turvallisuus
dc.subject.helecon security
dc.subject.helecon käyttäytyminen
dc.subject.helecon behaviour
dc.subject.helecon asenteet
dc.subject.helecon attitudes
dc.ethesisid 12721
dc.date.dateaccepted 2011-11-25
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account