The Constraints in the Generatic Patient Flow in Multi-Tier Healthcare Organizations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Räsänen, Anne
dc.contributor.author Laukkanen, Jaakko
dc.date.accessioned 2016-10-12T11:42:37Z
dc.date.available 2016-10-12T11:42:37Z
dc.date.issued 2016-09-28
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22847
dc.description.abstract Organizing effective social and healthcare services to elderly citizens is an increasingly important issue in Finland due to an increasing number of patients and a constant pressure to cut public healthcare expenditure. This master’s thesis research is a case study of a mid-sized Finnish town whose healthcare organization has a problem with costly patient lines within their healthcare organization between the regional central hospital and the local city hospital ward where all departments are constantly fully in use. These lines cost the Customer 2.7 million euros annually as ‘transfer delay fines’. Eliminating these fines requires process improvements for the entire healthcare organization and its patient flow. Theory of constraints (TOC) and demand and supply-based operating (DSO) modes are used as the theoretical background for the analyses. In the analysis it turned out that the city hospital was equipped and staffed to provide extensive acute healthcare services but in reality the specialized ward departments were mainly used for treating long term geriatric patients for whom the most appropriate form of treatment would be home care or a nursing home. This causes the service capacity of the city hospital to diminish, over-treatment and the expensive resources to be underused. Also it was recognized that patient intake processes in both the city hospital and the home care were inadequate. As a solution, seven interventions were implemented over the course of this research. A fully extensive re-design of the city hospital ward departments was done in 2016 as well as reforming the home care organization’s resources and capabilities. The end result of the interventions was that the transfer delay fines were completely eliminated. In addition, the Customer was able to reduce the number of city hospital beds by more than 30%, and the productivity of home care rose 11%. In total, the calculative cost benefits confirmed by the Customer top 5 million euros annually. This imposes a 15% annual reduction of the budgeted costs of the city hospital and home care organization. Also, the quality of care was improved due to shorter waiting times for patients. en
dc.description.abstract Tehokkaan terveydenhuollon järjestäminen ikäihmisille on tärkeä ja ajankohtainen tehtävä Suomessa. Monisairaiden vanhusten määrä kasvaa suhteessa muuhun väestöön ja julkista keskustelua sävyttää jatkuva paine pienentää terveydenhuollon kustannuksia. Tämä diplomityö on tapaustutkimus suomalaisesta keskikokoisesta kaupungista, jonka terveydenhuollossa on ongelma: potilassiirrot keskussairaalasta kaupunginsairaalaan viivästyvät usein kaupunginsairaalan jonojen ja täysien vuodeosastojen vuoksi. Viivästyksistä aiheutuu 2,7 miljoonan euron vuotuiset siirtoviivesakot kaupungille. Jonojen poistaminen vaatii koko terveydenhuollon ketjun ja potilassiirtojen perusteellista kehittämistä. Kapeikkoteoria (Theory of Constraints, TOC) ja teoria DSO moodeista (demand and supply-based operating modes) toimivat analyysin pohjana. Analyysissa selvisi, että laajasti resursoitu kaupunginsairaala hoitaa paljon pitkäaikaissairaita vanhuksia, joiden hoivapaikkana tulisi ensisijaisesti olla kotihoito tai tehostettu palveluasuminen. Tämä aiheuttaa sairaalan vuodeosastojen käyttökapasiteetin madaltumista, resurssien alikäyttöä sekä ylihoitoa potilaille, jotka laitostuvat helposti. Ongelmia havaittiin myös potilaiden sisäänottoprosesseissa sekä kaupunginsairaalassa, että kotihoidossa. Ratkaisuna ongelmaan seitsemän interventiota toteutettiin tutkimuksen aikana. Kaupunginsairaalan osastoprofiilit päivitettiin vastaamaan todellista tarvetta, ja kotihoidon resursointia ja prosesseja kehitettiin. Tutkimuksen tuloksena siirtoviivepäivät onnistuneesti nollattiin. Lisäksi kaupunginsairaalan vuodeosastojen sänkypaikkoja vähennettiin yli 30 % ja kotihoidon tuottavuutta onnistuttiin nostamaan 11 %. Kokonaisuudessaan asiakkaan laskennallinen rahallinen hyöty ratkaisusta on vuosittain yli 5 miljoonaa euroa. Kustannussäästö vastaa 15 %:a kaupunginsairaalan ja kotihoidon vuosikustannuksista. Säästön lisäksi hoidon laatu parani lyhyempien odotusaikojen ansiosta. fi
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The Constraints in the Generatic Patient Flow in Multi-Tier Healthcare Organizations en
dc.title Geriatrisen potilasvirran rajoitteet moniportaisissa terveydenhuollon organisaatioissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword patient flow en
dc.subject.keyword elderly care en
dc.subject.keyword healthcare en
dc.subject.keyword TOC en
dc.subject.keyword DSO modes en
dc.subject.keyword hospital en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201610124947
dc.programme.major Strateginen johtaminen fi
dc.programme.mcode IL3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account