A Remote installation automation platform – A design proposition for automating EDMS platform software installation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lampinen, Mikko
dc.contributor.author Suomalainen, Janne
dc.date.accessioned 2016-10-12T11:42:08Z
dc.date.available 2016-10-12T11:42:08Z
dc.date.issued 2016-09-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22844
dc.description.abstract Software installation is a reoccurring task in complex energy data management system (EDMS) platform development projects. The installation verification is part of the deployment, Continuous Integration and Quality Assurance testing efforts. While the procedure in general follows infrequently changing patterns the task requires technical knowledge and consumes time that is taken away from other development tasks. Moreover, the business is driving the deployment model from larger infrequent deployments towards more frequent incremental deployments that will demand high efficiency of the software deployment methods. In this thesis we studied the installation cases of a specific EDMS platform and the problems related to remote installation and installation automation. The goal was to come up with a solution that will increase the installation efficiency and decrease the human effort required to complete the installation tasks. Based on the findings, we modelled the installation process as an abstracted work flow and designed a multi-agent software platform. The designed platform can execute the installations in remote environments in an automated manner. The design includes fully automated installation execution and result reporting, centralized management interface for all the installation processes and proposes different feedback methods for installation information distribution. To prove that the concepts and ideas presented in the design work well in practise, we build a reference implementation. With hundreds of executed, differentiating installations that served a real life purpose the platform proved that with automation it can improve the installation process efficiency and decrease the required manual human effort after the processes that previously required manual effort were automated. en
dc.description.abstract Energiatiedonhallintajärjestelmien (EDMS) kehitystyöprojektien eri vaiheissa on jatkuvasti tarvetta uudelleenasentaa ja päivittää järjestelmiä. Asennusta tarvitaan paitsi tuotteen toimituksissa asiakkaille, mutta myös osana jatkuvaa integraatiota (CI) ja laadunvarmistus (QA) testausta. Vaikka nämä ohjelmistoasennukset pääosin seuraavatkin samaa kaavaa, ne vaativat silti teknistä osaamista sekä kuluttavat sovellusammattilaisten aikaa, joka on poissa muusta kehitystyöstä. Lisäksi sovelluskehitystyön trendi on vahvasti siirtymässä harvemmin tehtävistä suurista päivitysoperaatioista kohti jatkuvasti tapahtuvaa pienempien osa-kokonaisuuksien päivittämistä. Tämä muutos asettaa ohjelmistojen toimitus- ja asennusprosessin tehokkuuden entistäkin tärkeämpään asemaan. Tässä diplomityössä tutkittiin erään EDMS-sovellusalustan asennustapauksia sekä ongelmia, joita asennuksen automatisointi ja etäasennus tuovat mukanaan. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, jolla asennusoperaatio saadaan tehokkaammaksi sekä siihen ihmiseltä vaadittavan työmäärän suuruutta saadaan pienennettyä. Tutkimustyön löydösten perusteella asennus mallinnettiin sarjaksi tehtäviä ja ehdotetaan sovellusalustaratkaisua, joka kykenee suorittamaan etäasennustehtäviä automaattisesti. Ratkaisu sisältää asennusten suorittamisen, raportoinnin, operaatioiden keskitetyn hallinnan sekä ehdotuksia menetelmistä asennuksista saatavan informaation välittämiseksi. Osana tutkimusta toteutettiin toimiva ohjelmistoalusta ehdotettujen ratkaisujen ja konseptien toimivuuden testaamiseksi. Kehitetyllä ohjelmistolla suoritettiin satoja vaihtelevia asennuksia, jotka pohjautuivat todellisiin asennustarpeisiin. Asennukset osoittavat, että ehdotettu ratkaisu toimii tarkoituksessaan. Ratkaisun seurauksena asennusprosessin tehokkuutta saatiin nostettua ja prosessien automatisoituessa asennustyöhön ihmisiltä vaadittava työpanos pieneni. fi
dc.format.extent 103+11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A Remote installation automation platform – A design proposition for automating EDMS platform software installation en
dc.title Automaatioalusta etäasennuksille – suunnitelma EDMS-sovellusalustan asennusten automatisoimiseksi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword installation automation en
dc.subject.keyword remote installation en
dc.subject.keyword EDMS software installation en
dc.subject.keyword multi-agent software en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201610124944
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Malmi, Lauri
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account