Learning Centre

Vaikea nähdä metsää puilta - kahden luontodokumentin dramaturginen rakenne, sisältö ja merkitys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Halme, Mia
dc.contributor.author Jutila, Milja
dc.date.accessioned 2016-10-12T11:28:37Z
dc.date.available 2016-10-12T11:28:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22802
dc.description.abstract Tämä kandidaatin opinnäytetyö käsittelee luontodokumentteja, niiden historiaa, merkitystä ja dramaturgiaa. Työssä analysoidaan ja vertaillaan kahta vuosina 2012 ja 2013 valmistunutta luontodokumenttia, joiden molempien aihe on metsä. Molempien elokuvien dramaturginen rakenne perustuu kronologiaan: Metsän tarinassa vuodenaikojen kiertoon, Sademetsän tarinassa metsän sukkessiovaiheisiin. Pääasiallisiksi tutkimuskysymyksiksi nousee, minkälaisia kerronnan keinoja nämä elokuvat käyttävät, miten ne draamallistavat luontoa ja minkälaisia tulkintoja ne samalla tulevat tuottaneiksi. Esimerkkielokuvat ruokkivat katsojan uteliaisuutta ja vetoavat tunteisiin eri tavoin kuin fiktioelokuvat tai tarinalliset dokumentaarit. Ne eivät ole purettavissa osiin samoilla käsitteellisillä työkaluilla, jotka soveltuvat tarinan varaan rakentuvien elokuvien dramaturgiseen analyysiin. Elokuvat nojaavat pikemminkin eeppisen kuin draamallisen kerronnan traditioon. Molempien lähestymistapa on lähempänä selittävää kuin havainnoivaa. Elokuvien ääni, tapa puhutella katsojaa, on toisaalta formaali eli opettava ja luotettavuuden vaikutelmaan pyrkivä, toisaalta varsin sentimentaalinen. Elokuvat noudattavat genren konventioita kannustaessaan metsien suojeluun, mutta esittäessään samalla luonnon loputtoman sitkeänä ja sopeutumiskykyisenä. Ne sivuuttavat keskustelun ympäristöongelmien nimenomaisista syistä, pidättäytyvät ehdottamasta niihin ratkaisuja ja väistävät herättämänsä ristiriitaiset kysymykset. fi
dc.format.extent 31
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Vaikea nähdä metsää puilta - kahden luontodokumentin dramaturginen rakenne, sisältö ja merkitys fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword luontodokumentti fi
dc.subject.keyword dramaturgia fi
dc.subject.keyword katsojasopimus fi
dc.subject.keyword metsä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201610124869
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Halme, Mia
dc.programme Dokumentaarinen elokuva fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics