Learning Centre

Rendering reality: graphic design as a medium for communicating personal experience

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Karhumaa, Arja
dc.contributor.author Beilinson, Kiia
dc.date.accessioned 2016-10-12T11:27:16Z
dc.date.available 2016-10-12T11:27:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22793
dc.description.abstract My thesis work is a project study about the interpretation and use of experience-based knowledge in graphic design. As a conclusion to a year of exchange studies in Japan, I ended up holding an exhibition based on the material I had gathered throughout my experience. This exhibition is considered as the project for this thesis. In the writing I process the phases I went through during my stay in Japan with and the decisions that lead to the execution of the project work with an auto-ethnographic approach. I evaluate the potential and credibility of experience-based knowledge as material and tool in the process of cre-ating artistic work. I present theories relating to experience-based artistic research and discuss the problem of subjectivity in it as well as the connections to other fields of research. In this thesis work I aim to find out whether it is possible to communicate a personal experience with the means of graphic design. en
dc.description.abstract Opinnäytteeni on projektipohjainen tutkielma kokemusperäisen tiedon tulkinnasta ja hyödyntämisestä graafisessa suunnittelussa. Vietin vuoden Japanissa vaihto-opintojen parissa, ja päädyin oleskeluni lopuksi pitämään näytte-lyn kokemukseni kautta kertyneen materiaalin pohjalta. Kyseinen näyttely toimii opinnäytetyöni projektiosuutena. Opinnäytteen tekstiosassa käyn läpi autoetnografian keinoin oleskeluni vaiheita Japanissa, ja niitä valintoja, jotka ohjasivat projektin lopulliseen muotoonsa. Pohdin yksilöllisen kokemuksen kautta kertyneen tiedon potentiaalia ja uskottavuutta taiteellisen tutkimuksen aineistona sekä työsken-telyn välineenä. Lisäksi tutkailen kokemuspohjaisen taiteellisen työskentelyn teoriaa, subjek-tiivisuuden problematiikkaa sekä yhteyksiä muihin tieteenaloihin. Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään, onko yksilöllistä kokemusta on mahdollista kommunikoida graafisen suunnittelun keinoin.
dc.format.extent 52
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Rendering reality: graphic design as a medium for communicating personal experience en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword graphic design en
dc.subject.keyword experience en
dc.subject.keyword artistic research en
dc.subject.keyword visual communication en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201610124860
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Karhumaa, Arja
dc.programme Media fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics