Learning Centre

Elämyksellistä ja edustavaa - Ostoskeskusten julkiset ulkotilat 60- ja 70-lukujen vastavalmistuneissa lähiöissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mannerla-Magnusson, Meri
dc.contributor.author Salovaara, Salla
dc.date.accessioned 2016-10-11T09:18:46Z
dc.date.available 2016-10-11T09:18:46Z
dc.date.issued 2016-09-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22707
dc.description.abstract Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin suomalaisten 1960- ja 1970-luvuilla aluerakentamiskohteina rakennettujen lähiöiden ostoskeskuksia ja niiden julkisia ulkotiloja, kuten aukioita, raitteja, pysäköintialueita sekä näihin kiinteästi liittyviä viheralueita. Työn tavoitteena oli luoda katsaus siihen, mitkä arvot ja tavoitteet vaikuttivat lähiöiden ostoskeskusten suunnitteluun ja rakentamiseen sekä minkälaisia niiden yhteydessä sijaitsevat vastavalmistuneet julkiset ulkotilat olivat. Lisäksi työssä selvitettiin lyhyesti, miten lähiöostoskeskusten palveluihin ja toiminnallisuuteen kohdistuvat tarpeet ovat sittemmin muuttuneet. Tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuusselvitys. Kirjallisuuslähteiden lisäksi suunnittelu- ja rakentamisajankohdalleen tyypillisiä ostoskeskusympäristöjen piirteitä, kuten toiminnallisuutta, pintamateriaaleja ja kasvillisuutta havainnollistettiin kolmen eri helsinkiläisostoskeskuksen kautta. Näiden esimerkkien tarkastelu ja arviointi perustuivat vanhoihin valokuviin sekä Helsingin kaupungin karttapalvelun ilmakuvamateriaaliin. Raitit, aukiot ja keskeispihat nähtiin 1960- ja 1970-lukujen ostoskeskussuunnittelussa arkkitehtuurin olennaisena osana ja keinona luoda tyylikästä arjen ympäristöä. Amerikkalaisista esikuvistaan poiketen suomalainen lähiö- ja ostoskeskussuunnittelu korosti keskeistä sijaintia ja hyvää saavutettavuutta jalankulun, ei yksityisautoilun näkökulmasta. Ostoskeskukset olivat ”kulutuskeitaiden” lisäksi alueensa merkittävimpiä kohtaamisen ja oleskelun paikkoja, joiden suunnittelussa viihtyisyystekijät, elämyksellisyys ja edustavuus olivat keskeisiä tavoitteita. Vastavalmistuneet lähiöostoskeskukset edustivat usein harkittua suunnittelua sekä ympäröivään asuinrakentamiseen nähden poikkeuksellisen korkeatasoista arkkitehtuuria ja viimeisteltyä ympäristörakentamista. Pihatiloja jäsenneltiin muun muassa erilaisin pintamateriaalein, kasvillisuudella sekä kalusteilla ja muilla kiinteillä piharakenteilla. Myös näyttävät vesiaiheet, kuten altaat ja suihkulähteet olivat suosittuja piha-aiheita. Kaupunkirakenteelliset muutokset, paikallispalveluiden vähentyminen, kaupan keskittyminen suuryksiköihin sekä vanhan rakennuskannan peruskunnostustarve asettavat näin vuosikymmenten jälkeen lähiöiden ostoskeskuksille uusia haasteita. Toisin kuin suunnitteluajankohtanaan, nykyään alueiden ylläpitoon ja kunnostamiseen panostaminen nähdään usein kauppaa kehittävän toimenpiteen sijaan pelkkänä lisäinvestointina. Ostoskeskusympäristöt sisältävät myös paikallisidentiteetin, yhteisöllisyyden ja monikulttuurisuuden potentiaalin. Väestön ikääntymisen ja maahanmuuton seurauksena julkisten tilojen ja kaikille saavutettavissa olevien lähipalveluiden merkitys tuleekin yhä korostumaan. fi
dc.format.extent 38
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Elämyksellistä ja edustavaa - Ostoskeskusten julkiset ulkotilat 60- ja 70-lukujen vastavalmistuneissa lähiöissä fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lähiö fi
dc.subject.keyword ostoskeskus fi
dc.subject.keyword ostari fi
dc.subject.keyword julkinen ulkotila fi
dc.subject.keyword Helsinki fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201610114750
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Rautamäki, Maija
dc.programme Maisema-arkkitehtuuri MAR fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse