Puu- ja puukomposiittirakenteisen yleisilmailukoneen suunnittelun ja valmistuksen erityispiirteet viranomaismääräysten perusteella.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kanerva, Mikko
dc.contributor.author Koho, Pasi
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:57:12Z
dc.date.available 2016-09-22T08:57:12Z
dc.date.issued 2016-09-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22170
dc.description.abstract Työn tavoite on tarkastella puun ja puukomposiittimateriaalin käyttöä lentokoneiden rakennusaineena. Työssä käydään läpi mitä erityisvaatimuksia suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden hyväksyntämääräykset tuovat puukomposiittisten lentokonerakenteiden tyyppihyväksynnän ja sarjavalmistuksen edellyttämiin materiaali- ja prosessispesifikaatioihin, sekä laadunvarmistusmenettelyihin. Työn aihe on lähtöisin Rovaniemellä toimivan Atol Avionin liiketoiminnasta, jossa valmistaudutaan puukomposiittirakenteisen Light Sport Aircraft (LSA) lentokoneen tyyppihyväksyttämiseen ja sarjavalmistuksen aloittamiseen. Työssä käydään aluksi lyhyesti läpi puumateriaalin merkitys moottoroidun ilmailun historiassa. Puumateriaalin ominaisuuksia käsitellään sekä pelkästään, että osana komposiittirakennetta. Työssä on tutkittu merkittävimmät määräysnormit, jotka asettavat vaatimuksia suunnittelu- ja valmistusorganisaatioille. Näistä normeista on esitetty oleellisimmat vaatimukset, joiden noudattamiseksi organisaatioiden tulee laatia toimintamenettelyjä. Kyselyhaastattelulla perehdyttiin Atol Avionin toimintaan. Vaadittujen toimin-tamenettelyjen mahdollisia toteutustapoja pohditaan ja joitakin esimerkkejä esitellään Atol Avionin toiminnassa toteutettujen ratkaisujen puitteissa. Johtopäätöksissä todetaan kosteuden ja puumateriaalin lujuusominaisuuksien epätasai-sen jakautumisen hallinnan olevan tärkeitä huomioitava seikkoja. Nykyaikaiset liima- ja pintakäsittelymateriaalit yhdessä rakenteen tuuletuksen kanssa mahdollistavat pitkäikäisen amfibiorakenteen. Lujuuden epätasaisen jakauman kysymys on ratkaistavissa rimalevytekniikalla. Laatujärjestelmän tulee toimia vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi rakennemateriaalin ominaisuudet huomioiden. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to examine what kind of special requirements can be found in aviation regulations considering the design and manufacturing of wood and wood composite aircrafts. Also quality system regulations are considered. The origin of this thesis’ is from Atol Avion Ltd, an airframer based in Rovaniemi, Finland. Atol Avion is preparing type certification and a production system to produce wood composite structured Light Sport Aircraft (LSA) -class aircraft. This thesis describes briefly the use of wood material in the history of powered flight. Wood material properties are discussed and the basic structural components are expressed. Main regulations covering Type Certification, Design Organisations and Production Organisations approval are inspected. Main requirements are described and examples of possible compliance methods are discussed. Some examples of Atol’s compliance methods are described. In conclusions, the control of moisture and control of unhomogenity of strength of wood are named as the main issues when designing and manufacturing wood-structured aircraft. Modern glues and paints are suitable solutions for the moisture issue together with proper ventilation of structure. The cutting of wood into small beams and gluing them together after shuffling, is used to counter the unhomogenity issue. The quality system of the company must account for the required material properties upon the manufacture process. en
dc.format.extent 61+5
dc.language.iso fi en
dc.title Puu- ja puukomposiittirakenteisen yleisilmailukoneen suunnittelun ja valmistuksen erityispiirteet viranomaismääräysten perusteella. fi
dc.title Design and production of wood and wood composite aircraft, specialities from aviation regulations. en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lentokone fi
dc.subject.keyword puurakenne fi
dc.subject.keyword puukomposiittirakenne fi
dc.subject.keyword viranomaismääräykset fi
dc.subject.keyword laatujärjestelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224179
dc.programme.major Lentotekniikka fi
dc.programme.mcode K3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tuhkuri, Jukka
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse