Alkoholijuomatehtaan jätevesikuorman pienentäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kahima, Juha
dc.contributor.advisor Nyyssölä, Antti
dc.contributor.author Rönkkö, Ville
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:53:35Z
dc.date.available 2016-09-22T08:53:35Z
dc.date.issued 2016-08-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22141
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkittiin Altian Rajamäellä sijaitsevan alkoholijuomatehtaan jäteveden biologisen hapenkulutuksen pienentämistä. Tehtaalla ei valmisteta alkoholijuomia raaka-aineista, kuten sokeri hiiva ja vesi, vaan tehtaan toimintoja ovat lähinnä väkiviinan sekoitus ja maustaminen. Tästä johtuen tehtaan jätevedet ovat koostumukseltaan erilaisia, kuin esimerkiksi panimoiden tai tislaamojen jätevedet. Tehtaan jätevesikuorman suurin aiheuttaja on tehtaalta viemäriin pääsevä etanoli. Tämä työ keskittyy lähinnä sellaisten keinojen etsimiseen, joilla tehtaan tuotteita tai puolivalmisteita joutuu viemäriin mahdollisimman vähän. Työn aikana tehtiin jätevesiselvitys, jossa arvioitiin tehtaan eri toimintojen aiheuttamaa jätevesikuormaa. Mittarina käytettiin COD-pitoisuutta ja –kuormaa. Suurimmat jätevedenkuormittajat löytyivät tehtaan nesteraaka-aineiden vastaanotosta ja mausteiden uutosta ja tislauksesta. Lisäksi havaittiin, että suuri osa jätevesikuormasta tulee pienistä jätevesilähteistä, joiden jätevesikuorman syntyä on hankala ehkäistä erityisillä toimilla. Sen sijaan henkilöstön koulutus ja jätevesiongelmasta tiedottaminen ovat tärkeitä työkaluja tällaisen jäteveden vähentämisessä. Raaka-aineiden vastaanoton aiheuttama jätevesikuorma saadaan työssä esitellyillä toimenpiteillä poistettua yli 90 prosenttisesti ja mausteuuttojen ja tislausten kuormaa pienennettyä noin puoleen. Koko tehtaan jätevesikuorma pienenee lisätoimenpiteillä yhteensä jopa 34 %. fi
dc.description.abstract This is a study of lowering the waste water (BOD) load of Altias alcoholic beverages plant in Rajamäki. In the plant, there is no actual manufacture of alcoholic beverages but mixing and flavouring of spirits. Due to this fact the waste waters coming from the plant are different from those of breweries of distilleries. The major pollutant contributing to the waste water load of the plant is ethanol. This study focuses on finding methods to avoid product or intermediate loss to the sever system. During the study a waste water survey was made. In the survey estimations of waster loads of different activities within the plant were made. The indicators used were COD content and load. The largest contributors were the process of receiving wet goods and distillation and extraction of spices. It was also noticed that a major part of the waste water load comes from smaller sources. It is difficult to assign specific measures to eliminate these loads. Therefore educating the staff and informing about the problem take acquires a stronger role as tools to lower the loads originating from these sources. The waste water load of receiving wet goods and distilling and extracting spices can be lowered by over 90 % and 50 % respectively using methods described in this paper. The waste water load of the whole facility can be lowered by 34 %. en
dc.format.extent 84
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Alkoholijuomatehtaan jätevesikuorman pienentäminen fi
dc.title Lowering the waste water load of an alcoholic beverages manufacturing facility en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword COD fi
dc.subject.keyword BOD fi
dc.subject.keyword BHK fi
dc.subject.keyword jätevesikuorma fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224149
dc.programme.major Ympäristöasioiden hallinta fi
dc.programme.mcode KM3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Dahl, Olli
dc.programme BTT- Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account