Learning Centre

Kohtuuhintaisen kerrostalon soveltaminen periaatekaavalla Laajasaloon

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kaukonen, Hille
dc.contributor.author Paloheimo, Kirsti
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:33:11Z
dc.date.available 2016-09-22T08:33:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22122
dc.description.abstract Tämän työn tarkoitus on suunnitella kohtuuhintainen kerrostalon periaatemalli ja soveltaa sitä Helsingin Laajasalossa olevalle tontille. Laajasalon tontti on toinen Helsingin kaupungin kohtuuhintainen kerrostalo –hankkeen suunnittelutonteista. Hankkeen tarkoitus on löytää uusia ratkaisuja kohtuuhintaiseen rakentamiseen. Taustalla periaatemallin sekä tontin suunnittelussa on Raklin teettämä selvitys kaavamääräysten vaikutuksista rakennuskustannuksiin (2015). Periaatemallin ideana on suunnitella yksinkertainen runko, jonka ympärille eri rakennusosien kuten parvekkeiden, kattomuotojen ja julkisivumateriaalien avulla saadaan samasta periaatemallista suunniteltua toisistaan poikkeavia rakennuksia. Näin periaatemalli saadaan muuntumaan kohdekohtaisesti sopivaksi, jolloin periaatemallin käytöllä voidaan luoda monimuotoista kaupunkiympäristöä. Työ on tehty toimeksiantona Skanska Talonrakennus Oy:lle, minkä jälkeen se on tuotu diplomityön muotoon. Raklin selvityksen lisäksi suunnitteluratkaisuja ovat ohjanneet Skanskan tavoiteluvut sekä suunnittelualusta. Työssä pääsuunnitelma on toteutettu Skanskalle. Skanskalle tehdyssä suunnitelmassa bruttopinta-ala on 10 294 m2 ja huoneistopinta-ala 6 962 m2. Suunnitelmassa asuntoja on 141 ja ne ovat pinta-aloiltaan 30–75 m2. Työn lopussa on esitetty toimeksiannon ulkopuolinen, vaihtoehtoinen Entä jos? –suunnitelma. Se on luonnostasoinen periaatemallin varionnin mahdollisuuksien tarkastelu. Siinä on luovuttu annetuista tavoiteluvuista ja suunnittelualustan noudattamisesta. Entä jos? –suunnitelman bruttopinta-ala on 9 944 m2 ja huoneistopinta-ala 6 367 m2. Suunnitelmassa asuntoja on 131 ja ne ovat pinta-aloiltaan 30–108 m2. fi
dc.description.abstract In this master’s thesis I study how to design a concept model for a reasonably priced apartment building in Laajasalo, Helsinki. The Laajasalo site is one of two sites, which the city of Helsinki pointed out for reasonably priced housing and asked builders and other developers to present new and innovative ways to build reasonably priced buildings. One of the starting points for this thesis was Rakli’s paper on how planning regulations affect the cost of the building (2015). The main idea for the concept building was to design a simple core, which can be modified by adding and removing building parts, for example balconies. This way the building can be situated and modified more specifically for the site. With these modifications it’s possible to create more varied cityscape. This thesis was mainly made as an assignment for Skanska Talonrakennus Oy. Design decisions were mainly influenced by the findings of the Rakli paper and Skanska’s planning platform. In the proposal for Skanska, there are 141 apartments, sized 30–75m2. The gross floor area is 10 294 m2 and the net internal area is 6 962 m2. In the end of this thesis I have also presented an alternative design, which is a more varied form of the concept building. The alternative plan was made more freely and without considering the given starting points. In this proposal there are 131 apartments, sized 30–108 m2. The gross floor area is 9 944 m2 and the net internal area is 6 367 m2. en
dc.format.extent 58+24
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kohtuuhintaisen kerrostalon soveltaminen periaatekaavalla Laajasaloon fi
dc.title Reasonably priced apartment building in Laajasalo, Helsinki by using the idea of principal planning en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword asuntosuunnittelu fi
dc.subject.keyword kohtuuhintainen rakentaminen fi
dc.subject.keyword rakennuskustannukset fi
dc.subject.keyword konseptikerrostalo fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224052
dc.programme.major Asuntosuunnittelu fi
dc.programme.mcode A-52 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A folio fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 56234
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics